Ohlášky na neděli 25. prosince 2022

Dnes je Slavnost Narození Páně, Boží hod vánoční.
Zítra, o svátku sv. Štěpána, budou mše sv. v 7,45, v 9 a v 17,30.

Dnes a zítra odpoledne je kostel otevřen pro návštěvu u jesliček. Prosíme ochotné farníky, kteří by mohli pomoci při hlídání kostela dnes a zítra od 14 hodin do večerní mše, aby se přihlásili kostelníkovi.

V úterý je svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty. Ve středu je svátek Nevinných betlémských dětí, mučedníků. V pátek oslavíme svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Při večerní mši bude žehnání manželům a rodinám.

V sobotu je památka sv. Silvestra I., papeže. Večerní mše svatá na poděkování za uplynulý rok začne již v 16 hodin, ranní mše nebude. V ostatní dny budou bohoslužby podle obvyklého rozvrhu.

Příští neděli je slavnost Matky Boží Panny Marie, občanský Nový rok.

Jako každoročně i o těchto svátcích proběhne tříkrálová sbírka, a to od 1. do 15. ledna. V tomto období budete moci své příspěvky dávat i do naší charitní pokladničky vzadu v kostele. Tříkrálovým koledníkům požehná otec biskup Pavel při mši svaté na Petrově 2. ledna ve 14.00 hodin.

Děkujeme všem, kdo se jakkoli přičinili o přípravu i důstojné slavení vánočních svátků. Zvláště děkujeme těm, kdo přispěli do vánočních balíčků, které připravovala Farní charita. Dále těm, kdo připravovali programy pro děti, zpěvákům i hudebníkům naší dětské scholy i chrámového sboru. Díky těm, kdo se podíleli na přípravě betléma a vánoční výzdobě kostela, i těm, kteří se starají o čistotu kostela při pravidelných úklidech.

Všem farníkům vyprošujeme Boží požehnání a přejeme pokoj pramenící z jistoty, že Bůh se stal člověkem, aby byl nablízku každému z nás.