Ohlášky na neděli 27. listopadu 2022

Slavíme první neděli adventní. Dnes začínáme zapisovat úmysly mší svatých na další rok.

Ve středu je svátek sv. Ondřeje, apoštola a v sobotu památka sv. Františka Xaverského, kněze. Po celý advent vždy od pondělí do pátku budou ranní mše se zpěvem rorátních zpěvů.

V pátek je 1. pátek v měsíci. Po večerní mši sv. bude adorace a svátostné požehnání. Od 19 hodin bude modlitební večer moderovaný komunitou Emmanuel.

Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu.

Předvánoční úklid kostela bude v sobotu 3. prosince. Prosíme, co nejvíce ochotných dobrovolníků o pomoc s přípravou kostela na svátky. Úklid začne hned po ranní mši svaté, která je v 8 hodin.

Příští neděle bude druhá adventní. Odpoledne v 15 hodin bude na faře tradiční zdobení perníčků – prosíme Vás o pomoc s jejich napečením. Kdo bude ochotný napéct, nahlaste prosím množství, které upečete, Pavle Fialové, kontakty jsou na nástěnce. Zveme všechny děti, mládež i rodiče.