Ohlášky

Ohlášky na neděli 10. dubna 2022

Dnes je Květná neboli pašijová neděle, začíná Svatý týden umučení a vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista. Od 18 hodin Vás zveme do kostela k modlitbě za Ukrajinu před vystavenou Nejsvětější svátostí. Zítra po večerní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela. V tomto týdnu nebude výuka náboženství. V úterý od 17 a v pátek od 15 hodin bude pobožnost křížové cesty; v úterý pro děti. Od pondělí do středy budou bohoslužby podle obvyklého rozvrhu. Příležitost ke svátosti smíření bude od pondělí do středy od 15,30 do 19 hodin, na Zelený čtvrtek…

Více Ohlášky na neděli 10. dubna 2022

Čeští a moravští biskupové děkují všem, kdo pomáhají

Biskupové Čech, Moravy a Slezska děkují všem lidem dobré vůle, kteří nezištně pomáhají uprchlíkům z okupovaného území Ukrajiny. Prosíme vás, abyste ve svém bohulibém konání nepolevovali, a nadále v něm, dle svých možností, pokračovali. Pomoc může mít rozličnou formu, nemusí se primárně jednat o materiální a finanční dary či poskytnuté ubytování. Důležité je, aby těžce zkoušení lidé na útěku ze své vlasti znovu získali pocit bezpečí, důvěry a sounáležitosti. Toho lze docílit i drobnými projevy úcty a sympatií (třeba jen pozváním na kávu, rozhovorem, radou, nabídkou pomoci s orientací v neznámém prostředí apod.). Ještě…

Více Čeští a moravští biskupové děkují všem, kdo pomáhají

Ohlášky na neděli 3. dubna 2022

Dnes je 5. neděle postní. Od 17 do 19 hodin bude zde v kostele modlitba za Ukrajinu s mladými z komunity Emmanuel. Vaše dary do charitní pokladničky na pomoc lidem postiženým válkou na Ukrajině jsme předali Charitě; za vaši štědrost děkujeme. Děkujeme těm farníkům, kteří přišli včera pomoci s úklidem kostela na svátky. Práce bylo mnoho, trvala až do odpoledne, o to větší díky Vám patří. V pondělí se pravidelný úklid kostela nekoná. V úterý a v pátek od 17.00 bude pobožnost křížové cesty; v úterý pro děti. Nemocným nabízíme…

Více Ohlášky na neděli 3. dubna 2022

Nabídka Bible v ukrajinštině

Vážení přátelé, i my hledáme způsob, jak v této nelehké době podpořit ty z vás, kdo obětavě slouží uprchlíkům přicházejícím z Ukrajiny. Usilovně pracujeme na tom, aby byl biblický text přístupný v jejich rodném jazyce, a to v dostatečném množství a za příznivou cenu. V tuto chvíli máme nově v nabídce ukrajinské Evangelium podle Jana. Během dubna bude k dispozici celý ukrajinský Nový zákon a také Evangelium podle Jana ve dvojjazyčném ukrajinsko-českém provedení. Všechny tyto tituly je možné již nyní objednávat v našem internetovém obchodě. Postupně bychom rádi připravili i…

Více Nabídka Bible v ukrajinštině

Ohlášky na neděli 27. března 2022

Dnes je 4. neděle postní. V 18 hodin bude zde v kostele benefiční koncert pro Ukrajinu, vystoupí při něm pěvecký sbor VUT v Brně Vox Iuvenalis a smíšený sbor Kantiléna. Srdečně Vás zveme k účasti. Dnes ještě můžete přispět do charitní pokladničky vzadu v kostele lidem postiženým válkou na Ukrajině. Zítra (v pondělí) po večerní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela. V úterý a v pátek od 17.00 bude pobožnost křížové cesty; v úterý pro děti. Bohoslužby po celý týden budou podle pravidelného pořadu, příští neděle bude Pátá postní.

Více Ohlášky na neděli 27. března 2022

Ohlášky na neděli 20. března 2022

Dnes je 3. neděle postní. Od 18 do 19 hodin vás zveme sem do kostela k modlitbě za mír. Pro finanční dary na pomoc Ukrajině je stále možno využít charitní pokladničku vzadu v kostele. Děkujeme Vám za jakkoli vyjádřenou solidaritu. Dnes v 15 hodin je možné se zúčastnit Postní meditace s hudbou v kostele sv. Augustina. Vystoupí Graffovo kvarteto a přednese Sedm posledních slov Vykupitelových na kříži od Josefa Haydna a duchovním zamyšlením je doprovodí P. Tomáš Koumal. Program je spojen s prezentací Hospice sv. Alžběty v Brně a veřejnou sbírkou ve prospěch hospice. Zítra (v pondělí)…

Více Ohlášky na neděli 20. března 2022

Papež František: Neexistují „spravedlivé války“

Jak daleko jsme schopni zajít? Až k bratrovraždě Pomysleme na mnoho mladičkých vojáků, kteří jsou posíláni na frontu, ruští vojáci, chudáci. Pomysleme na mnoho mladých ukrajinských vojáků. Děje se to v naší blízkosti. Evangelium nás žádá, abychom se nedívali jinam, což je nejpohanštější postoj křesťanů. Když se zvyknete dívat stranou, z křesťana se postupně stává pohan převlečený za křesťana. Válka je na dosah ruky a vždy znamená porážku lidstva. Neexistují spravedlivé války – opravdu neexistují! Když člověk popírá své vlastní povolání spolupracovníka na Božím díle a dovoluje si zaujmout místo…

Více Papež František: Neexistují „spravedlivé války“

Zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Milé sestry, milí bratři, jistě jste zaznamenali, že v pátek 25. března 2022 od 17.00 hodin papež František během modliteb za mír, kterým bude předsedat v bazilice svatého Petra v Římě, zasvětí Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Tentýž akt ve stejný den vykoná ve Fatimě kardinál Konrád Krajewski jako vyslanec Svatého otce. Modlitba ze svatopetrské baziliky bude přenášena prostřednictvím Mondovize, Youtube kanálu Vatican media Live a u nás je od 17.00 hodin zařazena do vysílání TV Noe. K tomuto modlitebnímu setkání zve Svatý otec 25. března spolu s…

Více Zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Ohlášky na neděli 13. března 2022

Dnes je 2. neděle postní. Připomínáme si výročí posvěcení našeho kostela roku 1356 a je také výroční den zvolení papeže Františka (2013). Tak jako před týdnem, i dnes navečer Vás zveme od 18 do 19 hodin sem do kostela k modlitbě za mír. Na nástěnkách a farním webu jsou odkazy a kontakty pro pomoc Ukrajině a uprchlíkům v Brně. Pro finanční dary je stále možno využít charitní pokladničku vzadu v kostele. Děkujeme Vám za jakkoli vyjádřenou solidaritu. Zítra (v pondělí) po večerní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela. Další…

Více Ohlášky na neděli 13. března 2022

Ohlášky na neděli 6. března 2022

Dnes je 1. neděle postní. Tak jako před týdnem, i dnes Vás zveme navečer od 18 do 19 hodin sem do kostela k modlitbě za mír. Výtěžek sbírky minulou neděli byl převeden Charitě pro pomoc postiženým válkou na Ukrajině. Chcete-li ještě přispět penězi, můžete využít charitní pokladničky vzadu v kostele. Můžete-li pomoci i jinak, kontakty najdete na stránkách Charity. Děkujeme, že na tento úmysl nezapomínáte ve Vašich osobních modlitbách a děkujeme i za Vaši jakkoli vyjádřenou solidaritu. Zítra (v pondělí) po ranní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela. V…

Více Ohlášky na neděli 6. března 2022