Ohlášky

Ohlášky na neděli 6. února 2022

Dnes je 5. neděle v liturgickém mezidobí. Zítra (v pondělí) po ranní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela. V úterý jsou nezávazné památky sv. Jeronýma Emilianiho a sv. Josefíny Bakhity, ve čtvrtek je památka sv. Scholastiky. V pátek je památka Panny Marie Lurdské, je to světový den nemocných. Při této příležitosti bude v nemocniční kapli u sv. Anny v 15 hodin mše sv. na kterou Vás zveme. Příští neděle bude šestá v liturgickém mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu.

Více Ohlášky na neděli 6. února 2022

Ohlášky na neděli 30. ledna 2022

Dnes je 4. neděle v liturgickém mezidobí. Zítra (v pondělí) je památka sv. Jana Bosca, kněze, po večerní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela. Ve středu je svátek Uvedení Páně do chrámu, na začátku bohoslužby se budou žehnat hromničky; přineste si, prosím, své svíce. Ve čtvrtek je památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka, po mši svaté se uděluje svatoblažejské požehnání. Pátek je prvním pátkem měsíce února, po večerní mši sv. bude svátostné požehnání a poté modlitební večer moderovaný komunitou Emmanuel. Příští neděle bude pátá v liturgickém mezidobí. Bohoslužby po…

Více Ohlášky na neděli 30. ledna 2022

Ohlášky na neděli 23. ledna 2022

Dnes je 3. neděle v liturgickém mezidobí. Výtěžek dnešní sbírky bude odeslán ve prospěch biblického apoštolátu. Zítra (v pondělí) je památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve, po ranní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela. V úterý je svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola, končí týden modliteb křesťanů za jednotu, v 19 hodin se v kostele sv. Jakuba koná ekumenická bohoslužba. V našem kostele bude jako obvykle večerní mše pro děti, ale nebude se konat nácvik zpěvu dětské scholy. Ve středu je památka sv. Timoteje a Tita, biskupů a v pátek je památka sv. Tomáše…

Více Ohlášky na neděli 23. ledna 2022

Ohlášky na neděli 16. ledna 2022

Slavíme 2. neděli v liturgickém mezidobí. Dnes končí Tříkrálová sbírka, pokud ještě chcete přispět, je možno použít charitní pokladničku poblíž vchodu do kostela, případně dárcovskou SMS nebo bezhotovostní převod. Zítra je památka sv. Antonína, opata, po večerní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela. V úterý je památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, začíná týden modliteb křesťanů za jednotu. V pátek je památka sv. Anežky, panny a mučednice. Příští neděle bude třetí v liturgickém mezidobí, v 10 hod. zahájíme v sakristii přípravu na první svaté přijímání. Prosíme, aby se s…

Více Ohlášky na neděli 16. ledna 2022

Ohlášky na neděli 9. ledna 2022

Dnes je svátek Křtu Páně, končí liturgická doba vánoční a začíná první týden liturgického mezidobí. Zítra (v pondělí) po ranní mši svaté se koná úklid kostela. Příští neděle bude druhá v liturgickém mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu. Příprava na první svaté přijímání bude letos zahájena již 23. ledna. Setkání budou probíhat vždy v neděli v 10,00 v sakristii. Podrobnosti a přihlášky najdete na farním webu. Od 1. do 16. ledna probíhá Tříkrálová sbírka. Hlavní možností přispět jsou pevné pokladničky, dárcovské SMS a bezhotovostní převody. V našem…

Více Ohlášky na neděli 9. ledna 2022

Ohlášky na neděli 2. ledna 2022

Dnes je druhá neděle po Narození Páně. Zítra je památka Nejsvětějšího jména Ježíš, po večerní mši svaté se koná úklid kostela. V úterý nebude nácvik dětské scholy ani nebude mše svatá pro děti. Ve čtvrtek je slavnost Zjevení Páně, je to doporučený svátek, který oslavíme třemi bohoslužbami, vigilií ve středu v 17,30 a ve čtvrtek v 7 a v 17,30 hodin. Tradiční žehnání vody, kadidla a křídy bude při večerní mši svaté ve čtvrtek (v den slavnosti). Pátek je prvním pátkem měsíce ledna, po večerní mši sv. bude obvyklý prvopáteční…

Více Ohlášky na neděli 2. ledna 2022

Slovo otce biskupa Vojtěcha k 22. ročníku Tříkrálové sbírky

Milí koledníci, dárci a podporovatelé Diecézní charity Brno, milé sestry a bratři, každoročně vítáme nový rok v brněnské diecézi Tříkrálovou sbírkou. Také v roce 2022 plánuje Diecézní charita Brno tradiční sbírku ve dnech 1. až 16. ledna. Jaký bude dvaadvacátý ročník, však opět zůstává otázkou. Loňská Tříkrálová sbírka byla v mnoha ohledech mimořádná. Poprvé po dvaceti letech se nemohli setkat koledníci a dárci, nezazněla oblíbená koleda ani nezacinkaly rolničky v tradičních průvodech. Přesto se v brněnské diecézi podařilo získat 17 512 708 korun. Bylo to díky štědrosti dárců i jejich…

Více Slovo otce biskupa Vojtěcha k 22. ročníku Tříkrálové sbírky

Ohlášky na neděli 26. prosince 2021

Slavíme Svátek svaté rodiny. Zítra je svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty; úklid kostela se tento týden nekoná. V úterý je svátek svatých Mláďátek, mučedníků, a v pátek je památka svatého papeže Silvestra I. – ranní ani večerní mše svatá v obvyklý čas nebude, místo toho bude odpoledne v 15 hodin mše svatá na poděkování za uplynulý rok. V sobotu 1. ledna je Slavnost Matky Boží, Panny Marie, je to zasvěcený svátek. Příští neděle je druhá po Narození Páně – oba tyto dny bude nedělní pořad bohoslužeb. V ostatní dny…

Více Ohlášky na neděli 26. prosince 2021

Biskup Vojtěch k vánocům 2021

Změnil se nějak Ježíšovým narozením svět? Není naivita věřit ve vysvobození od zla, když jsou ve světě války, teror, pandemie, zločinné politické systémy a statisíce lidí na útěku ze svých domovů? Proč to Bůh nezmění?…  Přinášíme plné znění Pastýřského listu brněnského diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho k Vánocům 2021. Pastýřský list ZDE

Více Biskup Vojtěch k vánocům 2021

Ohlášky na neděli 19. prosince 2021

Slavíme čtvrtou neděli adventní. Zítra po večerní mši svaté se koná úklid kostela. Od pondělí do čtvrtka bude v našem kostele mimořádná příležitost ke svátosti smíření, a to denně od 14 do 18 hodin. Mše svaté budou jako obvykle v 7 a v 17,30. V pátek, na Štědrý den, nebude ranní mše svatá. Odpoledne v 15 hodin bude vánoční mše svatá pro děti a v 24 hodin se pak koná tradiční půlnoční mše se zpěvem chrámového sboru a s orchestrem, který provede Rybovu Českou mši vánoční. V sobotu, o slavnosti…

Více Ohlášky na neděli 19. prosince 2021