Ohlášky na neděli 23. dubna 2023

Dnes je třetí neděle velikonoční. Navečer bude v našem kostele benefiční koncert na podporu rekonstrukce kostela sv. Jakuba, s názvem „Varhaníci pro svatého Jakuba“ Srdečně zveme.

Zítra (v pondělí) oslavíme památku sv. Jiří, mučedníka, v úterý je svátek sv. Marka, evangelisty. V pátek jsou nezávazné památky sv. Petra Chanela a sv. Ludvíka Grigniona z Montfortu. V sobotu je svátek svaté Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy.

V pondělí 8. května vykonáme již tradičně Farní pouť na Vranov, srdečně Vás na ni všechny zveme. Mše svatá bude ve 12 hodin v poutním kostele Panny Marie. Sraz pro pěší je v 9,15 na konečné v Útěchově, v 11 bude odjíždět autobus pro poutníky od Bohémy. Občerstvení, které připravíte, se bude vybírat v Útěchově před odchodem. Připraven bude program pro děti.

Mladé od 12 do 25 let zveme na Diecézní setkání mládeže, které letos bude v Žarošicích v sobotu 13. května. Přihlásit se je možné online formulářem na stránkách Diecézního centra mládeže ještě do zítřka. Informace a odkazy jsou také na farním webu; případné dotazy rád zodpoví otec Josef.

Příští neděle bude 4. velikonoční, neděle Dobrého pastýře, je to světový den modliteb za duchovní povolání. Od zítřka po celý týden se budeme na tento úmysl zaměřovat při bohoslužbách, prosíme Vás také o připojení se k tomuto úmyslu ve Vaší soukromé modlitbě nebo v rodinách. Bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu.