Ohlášky na neděli 4. června 2023

Dnes je Slavnost Nejsvětější Trojice.

Děkujeme také všem, kdo se aktivně zapojili do organizace Noci kostelů, i všem, kdo jakkoli přispěli k jejímu zdárnému konání.

Zítra je památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka. Ve čtvrtek je slavnost Těla a Krve Páně, je to doporučený svátek. Při večerní mši zazpívá chrámový sbor mši „Omyjte prach“ na texty Václava Renče, autora známé básnické sbírky Popelky nazaretské, od jehož úmrtí uplynulo na konci dubna 50 let. Po mši sv. se pak bude konat eucharistický průvod: prosíme rodiče, aby jako každoročně přivedli do průvodu své děti s květinami.

Otcové minorité nás všechny příští neděli již tradičně zvou na společnou oslavu slavnosti Těla a krve Páně. V 15.30 hodin bude mše svatá, které bude předsedat brněnský biskup Pavel. Po ní vyjde eucharistický průvod středem města a slavnost bude ukončena kolem 18-té hodiny adorací v katedrále.

Příští neděle bude 10. v liturgickém mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu.

Ve středu ve 20 hodin bude varhanní koncert k 300. výročí úmrtí Jana Davida Siebera, významného barokního varhanáře a tvůrce našich varhan. Koná se v rámci Brněnského varhanního festivalu, vstupenky bude možno zakoupit u vchodu do kostela před začátkem koncertu.

Mládež z brněnského děkanátu ve věku 12–25 let zveme na společné setkání u pečených vaflí s tematickým povídáním ve středu v 17:30 na faře. Na akci se prosím přihlašujte přes webový formulář, případné dotazy směřujte na otce Josefa Janouška.

Příští neděli odpoledne zveme všechny školáky s rodinami na výlet s farností. Sraz bude ve 14:15 u Sokolovny v Bílovicích nad Svitavou. Trasa v délce asi 5 km povede přes rozhlednu, výlet ukončíme na farní zahradě v Bílovicích společným posezením a opékáním. Špekáčky si přineste s sebou.

Od 15. června do 15. září je náš kostel opět zapojen do akce Brno a jeho chrámy. Od úterý do soboty bude po 4 hodiny otevřen návštěvníkům s možností komentované prohlídky. Na tuto akci hledáme průvodce, je to vhodná brigáda zejména pro mládež. Zájemci přihlaste se v sakristii nebo přímo u kostelníka Pavla Zahradníka, kontakty jsou na farním webu.