Ohlášky

Ohlášky na neděli 6. března 2022

Dnes je 1. neděle postní. Tak jako před týdnem, i dnes Vás zveme navečer od 18 do 19 hodin sem do kostela k modlitbě za mír. Výtěžek sbírky minulou neděli byl převeden Charitě pro pomoc postiženým válkou na Ukrajině. Chcete-li ještě přispět penězi, můžete využít charitní pokladničky vzadu v kostele. Můžete-li pomoci i jinak, kontakty najdete na stránkách Charity. Děkujeme, že na tento úmysl nezapomínáte ve Vašich osobních modlitbách a děkujeme i za Vaši jakkoli vyjádřenou solidaritu. Zítra (v pondělí) po ranní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela. V…

Více Ohlášky na neděli 6. března 2022

Ohlášky na neděli 27. února 2022

Dnes je 8. neděle v liturgickém mezidobí. Při bohoslužbách se dnes zvláště modlíme za Ukrajinu, v 10,30 bude v katedrále na tento úmysl sloužit mši otec biskup Vojtěch. Navečer od 18 do 19 hodin dnes bude zde v kostele prostor pro modlitbu za mír před vystavenou Nejsvětější svátostí, zveme Vás k účasti. Výtěžek dnešní sbírky bude převeden Charitě pro humanitární pomoc Ukrajině, děkujeme za Vaše příspěvky. Další formy pomoci najdete na stránkách Charity nebo na letáčcích v kostelním vchodu. Děkujeme, že na tento úmysl nezapomínáte ve Vašich osobních modlitbách a děkujeme i za Vaši jakkoli…

Více Ohlášky na neděli 27. února 2022

Ohlášky na neděli 20. února 2022

Dnes je 7. neděle v liturgickém mezidobí. Dnes máte k dispozici nové číslo Tomáška. Vzadu v kostele si také můžete zakoupit Malého průvodce postní dobou, které vydalo katechetické centrum. Zítra (v pondělí) po ranní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela. V úterý je svátek Stolce svatého apoštola Petra. Ve středu je památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka. Příští neděle bude 8. v liturgickém mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu. Ve věku 74 let zemřel ve čtvrtek 17. února 2022 biskup ostravsko-opavské diecéze Mons. František Václav Lobkowicz….

Více Ohlášky na neděli 20. února 2022

Výzva k modlitbě a postu za mírové řešení situace na Ukrajině

Sestry a bratři, věříme v sílu společné modlitby, proto vás všechny vyzýváme, abychom se vzhledem k závažnosti k celé situaci na Ukrajině společně s naléhavostí, ale i s důvěrou v Boží moc, modlili takto: Dobrý a milosrdný Bože, Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou. Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině. Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření. Prosíme Tě také za všechny oběti válek,…

Více Výzva k modlitbě a postu za mírové řešení situace na Ukrajině

Slovo otce biskupa Vojtěcha o povolání ke kněžství

Milé sestry a bratři, jako každoročně se blíží doba rozhodování nejen pro ty, kteří končí studium na střední škole. Blíží se doba podávání přihlášek ke studiu bohosloví a formaci ke kněžství. Kněžství není zaměstnání. Je to odpověď na Boží pozvání ke službě lásky. Jako váš biskup vás prosím, abyste pomáhali podporovat povolání ke kněžství i k různým formám zasvěceného života. Prosím zvláště o modlitby a příklad živé víry. Vás, mladí muži, kteří se cítíte povolaní ke kněžství, jste svobodní a máte nebo budete mít maturitní zkoušku, bych rád informoval, že…

Více Slovo otce biskupa Vojtěcha o povolání ke kněžství

Ohlášky na neděli 6. února 2022

Dnes je 5. neděle v liturgickém mezidobí. Zítra (v pondělí) po ranní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela. V úterý jsou nezávazné památky sv. Jeronýma Emilianiho a sv. Josefíny Bakhity, ve čtvrtek je památka sv. Scholastiky. V pátek je památka Panny Marie Lurdské, je to světový den nemocných. Při této příležitosti bude v nemocniční kapli u sv. Anny v 15 hodin mše sv. na kterou Vás zveme. Příští neděle bude šestá v liturgickém mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu.

Více Ohlášky na neděli 6. února 2022

Ohlášky na neděli 30. ledna 2022

Dnes je 4. neděle v liturgickém mezidobí. Zítra (v pondělí) je památka sv. Jana Bosca, kněze, po večerní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela. Ve středu je svátek Uvedení Páně do chrámu, na začátku bohoslužby se budou žehnat hromničky; přineste si, prosím, své svíce. Ve čtvrtek je památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka, po mši svaté se uděluje svatoblažejské požehnání. Pátek je prvním pátkem měsíce února, po večerní mši sv. bude svátostné požehnání a poté modlitební večer moderovaný komunitou Emmanuel. Příští neděle bude pátá v liturgickém mezidobí. Bohoslužby po…

Více Ohlášky na neděli 30. ledna 2022

Ohlášky na neděli 23. ledna 2022

Dnes je 3. neděle v liturgickém mezidobí. Výtěžek dnešní sbírky bude odeslán ve prospěch biblického apoštolátu. Zítra (v pondělí) je památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve, po ranní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela. V úterý je svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola, končí týden modliteb křesťanů za jednotu, v 19 hodin se v kostele sv. Jakuba koná ekumenická bohoslužba. V našem kostele bude jako obvykle večerní mše pro děti, ale nebude se konat nácvik zpěvu dětské scholy. Ve středu je památka sv. Timoteje a Tita, biskupů a v pátek je památka sv. Tomáše…

Více Ohlášky na neděli 23. ledna 2022