Ohlášky

Ohlášky na neděli 3. října 2021

Slavíme 27. neděli v liturgickém mezidobí. Zítra je památka svatého Františka z Assisi, po ranní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela. Ve čtvrtek je památka Panny Marie Růžencové. Po celý měsíc říjen vás zveme k modlitbě růžence zde v kostele, a to od pondělí do pátku vždy od 17 hodin. Příští neděle bude 28. v mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu. Pro děti od 5 do 8 let je tu nová nabídka, Bible stories – biblické příběhy a tvoření v angličtině. Budou se konat na faře…

Více Ohlášky na neděli 3. října 2021

Ohlášky na neděli 26. září 2021

Slavíme 26. neděli v liturgickém mezidobí. V pondělí je památka svatého Vincence z Paula, kněze, po večerní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela. V úterý je slavnost sv. Václava, hlavního patrona českého národa, je to doporučený svátek a mše svaté budou v 7,45, v 9 a v 17,30. Večerní mše svatá tentokrát nebude pro děti. Ve středu je svátek svatých Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů, ve čtvrtek je památka svatého Jeronýma, kněze a učitele církve. V pátek, který je prvním pátkem měsíce října, je památka svaté Terezie od Dítěte…

Více Ohlášky na neděli 26. září 2021

Otec biskup Vojtěch zve k donátorství (prosba a info)

POZVÁNÍ K DONÁTORSTVÍ (přečtěte v ohláškách při bohoslužbách v neděli 26. září 2021) Milé sestry, milí bratři, na konci června zasáhlo část jižní Moravy ničivé tornádo. Tato událost vyvolala nečekanou vlnu solidarity a díky ní se postupně daří následky této živelné pohromy zmenšovat. Chci vám všem poděkovat za vaše soucítění s těmi, kdo byli tornádem postiženi a vykořeněni ze svých domovů, které se projevilo nejrůznějšími formami vaší pomoci – modlitbami, osobním dobrovolnickým nasazením nebo finančními dary. Sbírka vyhlášená na pomoc postiženým touto přírodní katastrofou – po započtení zaslaných darů přes…

Více Otec biskup Vojtěch zve k donátorství (prosba a info)

Ohlášky na neděli 19. září 2021

Slavíme 25. neděli v liturgickém mezidobí. V pondělí je památka svatých Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a dalších 101 korejských mučedníků; po ranní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela. V úterý je svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty a ve čtvrtek je památka sv. Pia z Pietrelčiny, kněze. Výuka náboženství v tomto školním roce začne od října. Na ZŠ Kotlář-ská a ZŠ Antonínská bude probíhat formou kroužku. Výuka bude také na faře a je otevřená dětem ze všech škol. Přihlášky podávejte do konce září. Příprava na svátost…

Více Ohlášky na neděli 19. září 2021

Ohlášky na neděli 12. září 2021

Slavíme 24. neděli v liturgickém mezidobí. Dnes odpoledne zahajuje svatý otec František návštěvu Slovenska, přenosy lze sledovat na TV Noe. Zítra je památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve, po večerní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela. V úterý je svátek Povýšení svatého kříže. Večerní mše sv. je pro děti, od 16,30 je v sakristii nácvik zpěvu dětské scholy. Tento týden také začínají zkoušky chrámového sboru Jolly Singers; konají se v úterý v 19 hodin. Ve středu je památka Panny Marie Bolestné. Poutní bohoslužbou v Národní svatyni Panny…

Více Ohlášky na neděli 12. září 2021

Ohlášky na neděli 5. září 2021

Dnes je 23. neděle v liturgickém mezidobí. Zítra (v pondělí) po ranní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela. Večerní mše sv. v úterý je pro děti, od 16,30 je v sakristii nácvik zpěvu dětské scholy. Ve středu je svátek Narození Panny Marie. Příští neděle bude 24. v mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu. Během měsíce září můžete hlásit své děti k výuce náboženství, podle počtu dětí a možností bude výuka probíhat ve škole a na faře od začátku října. Zájemci o přijetí svátosti biřmování a dospělí zájemci o…

Více Ohlášky na neděli 5. září 2021

Ohlášky na neděli 29. srpna 2021

Dnes je 22. neděle v liturgickém mezidobí. V pátek je památka svatého Řehoře Velikého, papeže a učitele církve. Bude to první pátek měsíce září, po večerní mši sv. bude krátká adorace a svátostné požehnání. Od 19 hodin pak naváže modlitební večer moderovaný Komunitou Emmanuel. Příští neděle bude 23. v mezidobí. Na konci mší v 9 a v 11 hodin požehnáme žákům a studentům do nového školního roku. Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu, to znamená, že ve všední dny budou mše svaté opět ráno i večer. Další informace…

Více Ohlášky na neděli 29. srpna 2021

Ohlášky na neděli 22. srpna 2021

Dnes je 21. neděle v liturgickém mezidobí. Zítra (v pondělí) v 18 hodin se koná úklid kostela. V úterý je svátek svatého Bartoloměje, apoštola, v pátek je památka svaté Moniky a v sobotu památka svatého Augustina, biskupa a učitele církve. Příští neděle je 21. v liturgickém mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou podle prázdninového rozvrhu.

Více Ohlášky na neděli 22. srpna 2021

Ohlášky na neděli 15. srpna 2021

Dnes je slavnost Nanebevzetí Panny Marie. V pátek je památka svatého Bernarda, opata a učitele církve, v sobotu je památka svatého Pia X., papeže. Příští neděle je 21. v liturgickém mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou podle prázdninového rozvrhu. V úterý 10. srpna 2021 zemřel v Kalifornii Monsignore ThDr. Petr Esterka, emeritní pomocný biskup brněnský a titulární biskup čefalenský. Po posledním rozloučení v pátek 20. srpna ve společenství českých krajanů v USA, o které řadu let jako kněz a později jako biskup pečoval v rámci České katolické misie, bude jeho…

Více Ohlášky na neděli 15. srpna 2021

SMS soutěž JMK o nejlépe opravenou památku r. 2022