Týden modliteb za mládež 13. – 20. 11. 2022: ANO BOHU!

Téma: Mariino ,,ANO BOHU” je zásadní součástí biblického úryvku, který nám papež František pro letošní rok předkládá: ,,Maria se vydala na cestu a spěchala.” (Lk 1,39). Bez ,,ANO BOHU” by Maria neměla kam spěchat nebo by možná spěchala, ale jinou než Boží cestou.

Týden modliteb je přípravou na diecézní nebo děkanátní setkání v České republice a je potřeba tento čas využít právě k modlitbě a také o modlitby prosit, protože bez odevzdání se Bohu, načerpání v Jeho přítomnosti a Boha samotného je vlastně zbytečné se o cokoliv snažit.

Bez ,,ANO BOHU” budeme možná spěchat za dobrými věcmi, ale my jsme povoláni spěchat za Božími věcmi a potom s velkou radostí ohlašovat evangelium. Prosme Boha, abychom zakusili milost dát všechno do Jeho rukou, nespoléhali na své síly, nebáli se vykročit a spěchat. Prosme i o to, aby všichni, pro které setkání v diecézích připravujeme, měli opravdu vnímavé srdce pro Boží plány, které si pro každého Bůh s Láskou vysnil.

Modlitba za mládež:

Dobrý Otče,
vylej svého Ducha Svatého
na všechny mladé lidi a daruj jim poznat
svou lásku, kterou je nekonečně miluješ.
Daruj jim nový pohled na Tvou dobrotu,
nové zakoušení Tvé moci,
novou důvěru k Tvému slovu
i novou odevzdanost pro Tvou službu,
aby Tvoje Láska rostla v jejich srdcích.

Panno Maria, Ty, která jsi dobře porozuměla tomu,
co to znamená svěřit se do Božích rukou
a s radostí spěchat šířit evangelium,
přimlouvej se za nás!

Amen.