Ohlášky na neděli 30. října 2022

Dnes slavíme 31. neděli v mezidobí. V pondělí po ranní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela.

V úterý je Slavnost Všech svatých, je to doporučený svátek. V úterý je Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. V pátek je památka sv. Karla Boromejského, biskupa. Je to první pátek měsíce listopadu, po večerní mši sv. bude eucharistická adorace a požehnání, pak v 19 hodin modlitební večer s komunitou Emmanuel.
Příští neděle je 32. v mezidobí, bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu, v pondělí od 17 hodin poslední říjnová modlitba růžence.

1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den lze získat plnomocné odpustky pro duše v očistci při návštěvě kostela, kromě toho až do 8. listopadu při návštěvě hřbitova. K získání plnomocných odpustků je třeba splnit tři obvyklé podmínky, to je svátost smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysl svatého Otce. Při návštěvě kostela ještě modlitba Páně a Vyznání víry, při návštěvě hřbitova pak pomodlit se za zemřelé, třeba jen v duchu. V ostatní dny je takto možné získat odpustky částečné.