Ohlášky na neděli 23. října 2022

Dnes slavíme 30. neděli v mezidobí, Světový den misií. Výtěžek dnešní sbírky bude odeslán na podporu Papežských misijních děl. Přispět můžete nejen do košíčku při bohoslužbě, ale také zakoupením misijních koláčků. Děkujeme těm farníkům, kteří je pro nás připravili.

V pátek je svátek svatých Šimona a Judy, apoštolů. V sobotu v brněnské diecézi slavíme památku blahoslavené Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice.

Příští neděle je 31. v mezidobí, upozorňujeme na změnu času na zimní.

Bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu, od pondělí do pátku je od 17 hodin modlitba růžence.

Blíží se začátek listopadu s památkou zemřelých: věřící, kteří by z vážného důvodu nemohli navštívit hřbitovy k získání odpustků pro zemřelé v obvyklém termínu od 2. do 8. listopadu, mohou tak učinit už v týdnu předtím, tedy od 25. října.