Ohlášky na neděli 9. října 2022

Dnes slavíme 28. neděli v mezidobí.
V týdnu slavíme tyto nezávazné památky: v úterý sv. Jana XXIII., papeže, ve středu sv. Radima, biskupa a v pátek sv. Kalista I., papeže. V sobotu je památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve.
Od středy bude pokračovat příprava dospělých na křest, bude vždy ve středu v 17,30 na faře, je ještě možné, aby se přidali i noví zájemci.
Začíná výuka náboženství: na faře jsou dvě skupiny, děti od 1. do 4. třídy ve středu v 16,30 a děti od 5. do 8. třídy ve čtvrtek v 16,15 hodin.
Výuka ve školách je jen pro menší děti od 1. do 5. třídy a již začala:
na Kotlářské bývá v pondělí v 15,30 a na Antonínské ve čtvrtek ve 14 hodin.
Podrobnosti jsou na vývěsce a na webu. Tam také najdete nabídku České biblické společnosti na říjnové slevy na Bibli a další biblickou literaturu.
Příští neděle je 29. v mezidobí, od pondělí do pátku je od 17 hodin modlitba růžence, bohoslužby po celý týden dle obvyklého rozvrhu.