Ohlášky

Ohlášky na neděli 16. října 2022

Dnes slavíme 29. neděli v mezidobí. V pondělí je památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka, po ranní mši svaté bude pravidelný úklid kostela. V úterý je svátek sv. Lukáše, evangelisty. V sobotu je nezávazná památka sv. Jana Pavla II., papeže. Příští neděle je 30. v mezidobí, při všech bohoslužbách bude sbírka na podporu misií prostřednictvím Papežských misijních děl. V sobotu se budou na faře péct misijní koláčky, a to od 10 hodin. V neděli pak zakoupením těchto koláčků v kostele můžete také přispět na Papežská misijní díla. Prosíme případné…

Více Ohlášky na neděli 16. října 2022

Ohlášky na neděli 9. října 2022

Dnes slavíme 28. neděli v mezidobí. V týdnu slavíme tyto nezávazné památky: v úterý sv. Jana XXIII., papeže, ve středu sv. Radima, biskupa a v pátek sv. Kalista I., papeže. V sobotu je památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve. Od středy bude pokračovat příprava dospělých na křest, bude vždy ve středu v 17,30 na faře, je ještě možné, aby se přidali i noví zájemci. Začíná výuka náboženství: na faře jsou dvě skupiny, děti od 1. do 4. třídy ve středu v 16,30 a děti od 5. do…

Více Ohlášky na neděli 9. října 2022

Ohlášky na neděli 2. října 2022

Dnes slavíme 27. neděli v mezidobí. Zítra (v pondělí) po ranní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela. V úterý je památka sv. Františka z Assisi, ve středu je nezávazná památka sv. Faustiny Kowalské a v pátek je památka Panny Marie Růžencové. Protože to bude první pátek měsíce října, po večerní mši sv. bude eucharistická adorace a požehnání a v 19 hodin modlitební večer s komunitou Emmanuel. Benefiční koncert pro kostel sv. Jakuba se koná ve čtvrtek 6. října v 18 hodin v kostele u jezuitů. Vystoupí vynikající a inspirativní osobnost…

Více Ohlášky na neděli 2. října 2022

Ohlášky na neděli 25. září 2022

Dnes slavíme 26. neděli v mezidobí. Odpoledne se koná společná procházka naší a Svatojakubské farnosti, sraz ve 14:30 v Bílovicích u Sokolovny. Trasa je vhodná i pro rodiny s malými dětmi. Za přítomnosti otce biskupa bude ve Vaňkovce oficiálně zahájena výstava k propagaci a získání financí na opravu kostela sv. Jakuba, koná se zítra (v pondělí) v 17 hodin. K tomu se bude konat i benefiční koncert, a to ve čtvrtek 6. října v 18 hodin v jezuitském kostele. V úterý je památka sv. Vincence z Paula, kněze. Ve středu…

Více Ohlášky na neděli 25. září 2022

Ohlášky na neděli 18. září 2022

Dnes slavíme 25. neděli v mezidobí. Zítra po ranní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela. V úterý je památka korejských mučedníků Ondřeje, Pavla a druhů. Ve středu je svátek sv. Matouše, evangelisty. V pátek je památka sv. Pia z Pietrelčiny, kněze. Příprava na biřmování, která probíhala již loňský školní rok, pokračuje setkáním tento čtvrtek v 19.00 na faře u sv. Jakuba. Stále ještě můžete hlásit své děti k výuce náboženství, podle počtu dětí a možností bude výuka probíhat ve škole a na faře od začátku října. Již ohlášená společná…

Více Ohlášky na neděli 18. září 2022

Ohlášky na neděli 11. září 2022

Dnes je 24. neděle v mezidobí. V úterý je památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve. Večerní mše sv. je pro děti, nácvik zpěvu od 16,30 v sakristii. Večer v 19 hodin a pak každé další úterý bude zkouška chrámového sboru Jolly Singers. Chcete-li se zapojit, nyní je optimální čas. Ve středu je svátek Povýšení svatého Kříže a ve čtvrtek památka Panny Marie Bolestné. V pátek je památka svaté Ludmily, mučednice. Biskupství brněnské hledá pracovníka nebo pracovnici na úklid na celý nebo částečný úvazek. Podrobnosti jsou na webu a…

Více Ohlášky na neděli 11. září 2022

Ohlášky na neděli 4. září 2022

Dnes je 23. neděle v mezidobí. Dnešní nedělí se obnovuje provoz farní kavárny. Při nedělní mši sv. v 9 hod. budou (už ode dneška) bývat v sakristii katecheze pro menší děti. Na konci bohoslužby dnes požehnáme dětem do nového školního roku. Zítra po ranní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela. Od tohoto týdne budou znovu úterní večerní mše pro děti, při ní zpívá Malá schola, která zve především děti, mládež, rodiče a všechny, kdo rádi zpívají, nebo na něco hrají. Zkouška od 16.30 v sakristii. Ve čtvrtek je svátek…

Více Ohlášky na neděli 4. září 2022

Ohlášky na neděli 28. srpna 2022

Dnes je 22. neděle v mezidobí. Zítra je památka Umučení sv. Jana Křtitele, v sobotu je památka sv. Řehoře Velikého, papeže. Ještě tento týden bude prázdninový pořad bohoslužeb, s jednou výjimkou: pátek je prvním pátkem měsíce září, proto bude večerní mše svatá v 17:30 hodin s krátkou adorací. V 19 hodin bude modlitební večer a adorace s komunitou Emmanuel. Farnost sv. Jakuba zde tento den mši mít nebude. Od neděle se pak vrátí obvyklý pořad bohoslužeb, s jednou změnou: sobotní ranní mše, která bývá za zemřelé v týdnu, bude nadále…

Více Ohlášky na neděli 28. srpna 2022

Ohlášky na neděli  14. srpna 2022

Dnes je 20. neděle v mezidobí. O tomto víkendu probíhá Den Brna, který připomíná záchranu města a jeho obyvatel na přímluvu Panny Marie roku 1645. Pontifikální bohoslužbu na poděkování Bohu a za šťastnou budoucnost města Brna dnes v katedrále v 9 hodin celebruje brněnský biskup Pavel. Při této příležitosti Misionářky Donum Dei nabídnou ochutnávku světových specialit, a to v zahradě restaurace Živá voda pod Petrovem od 10.30 do 15 hodin. Probíhá také mnoho dalších iniciativ pořádaných městem a zájmovými skupinami. Zítra je slavnost Nanebevzetí Panny Marie, je to doporučený svátek….

Více Ohlášky na neděli  14. srpna 2022