Ohlášky na neděli 30. července 2023

Dnes je 17. neděle v liturgickém mezidobí.

Zítra je památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze, v úterý památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve. Ve čtvrtek je sv. Jana Marie Vianneye, kněze, a příští neděli oslavíme svátek Proměnění Páně.
Bohoslužby po celý týden budou podle prázdninového rozvrhu.

Ještě do příští neděle můžete přispět do charitní pokladničky na pomoc při rekonstrukci fary v zakarpatském městečku Teresva. Opravu museli zastavit, protože jim došly finanční prostředky. Již v minulosti jsme podpořili tamní farnost potravinovou a finanční sbírkou na pomoc uprchlíkům z východu Ukrajiny. Předem děkujeme za každou i malou částku.