Ohlášky na neděli 23. července 2023

Dnes je 16. neděle v liturgickém mezidobí.

V úterý je svátek sv. Jakuba, apoštola, ve středu je památka svatých Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie, ve čtvrtek památka sv. Gorazda a druhů a v sobotu je památka sv. Marty, Marie a Lazara.

Příští neděle bude 17. v liturgickém mezidobí, Bohoslužby po celý týden budou podle prázdninového rozvrhu.

V minulém roce jsme pořádali potravinovou a finanční sbírku na pomoc uprchlíkům před válkou v zakarpatském městečku Teresva, která pomáhá uprchlíkům z východu Ukrajiny. Nyní se na vás obracíme s prosbou o finanční pomoc při rekonstrukci fary v této obci. Ta má sloužit i jako zázemí pro život farnosti a místo setkávání. V současné době je stavba zastavena, protože došly finanční prostředky. Své příspěvky můžete dávat až do neděle 6. srpna do charitní pokladničky vzadu v kostele. Předem děkujeme za každou i malou částku.