Ohlášky

Ohlášky na neděli  14. srpna 2022

Dnes je 20. neděle v mezidobí. O tomto víkendu probíhá Den Brna, který připomíná záchranu města a jeho obyvatel na přímluvu Panny Marie roku 1645. Pontifikální bohoslužbu na poděkování Bohu a za šťastnou budoucnost města Brna dnes v katedrále v 9 hodin celebruje brněnský biskup Pavel. Při této příležitosti Misionářky Donum Dei nabídnou ochutnávku světových specialit, a to v zahradě restaurace Živá voda pod Petrovem od 10.30 do 15 hodin. Probíhá také mnoho dalších iniciativ pořádaných městem a zájmovými skupinami. Zítra je slavnost Nanebevzetí Panny Marie, je to doporučený svátek….

Více Ohlášky na neděli  14. srpna 2022

Ohlášky na neděli  7. srpna 2022

Dnes je 19. neděle v mezidobí. Zítra je památka sv. Dominika, kněze, po ranní mši svaté se koná úklid kostela. V úterý je svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy a ve středu je svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka. Ve čtvrtek je památka sv. Kláry, panny a v pátek nezávazná památka sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice. Příští neděle je 20. v mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou dle prázdninového rozvrhu.

Více Ohlášky na neděli  7. srpna 2022

Ohlášky na neděli  31. července 2022

Dnes je 18. neděle v mezidobí. Zítra je památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve. Ve čtvrtek je památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze, a v pátek je nezávazná památka posvěcení baziliky Panny Marie v Římě, nazývané Panny Marie Sněžné. V sobotu je svátek Proměnění Páně. Příští neděle je 19. v mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou dle prázdninového rozvrhu.

Více Ohlášky na neděli  31. července 2022

Ohlášky na neděli 17. července 2022

Dnes je 16. neděle v mezidobí. V pátek je svátek sv. Marie Magdalény, při příležitosti svátku patronky chrámu, bude od 13 hodin mimořádně otevřen kostel sv. Maří Magdalény, poutní mši v 18.00 hodin bude sloužit náš nový kaplan, novokněz otec Josef. V sobotu je svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy. V nemocniční kapli svaté Anny se v sobotu ve 14.30 koná poutní mše svatá, kterou bude sloužit P. Alojz Šeliga. Příští neděle je 17. v mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou dle prázdninového rozvrhu. Velice děkujeme všem, kdo jste jakkoli…

Více Ohlášky na neděli 17. července 2022

Ohlášky na neděli 10. července 2022

Dnes je 15. neděle v mezidobí. V pondělí je památka sv. Benedikta, opata, patrona Evropy. Po ranní mši svaté bude úklid kostela. V pátek je památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve. Je to adorační den farnosti a vzájemných modliteb farnosti a kněžského semináře. Po ranní mši sv. bude výstav Nejsvětější svátosti, ukončen bude v poledne. Prosíme, přihlaste se v sakristii na adorační službu, abychom měli jistotu, že kostel nezůstane ani na chvíli prázdný. Příští neděle je 16. v mezidobí. Bohoslužby budou dle prázdninového rozvrhu: od pondělí do pátku je…

Více Ohlášky na neděli 10. července 2022

Ohlášky na neděli 3. července 2022

Dnes ve farnosti slavíme patrocinium, svatého apoštola Tomáše. V pondělí je památka sv. Prokopa, opata, v úterý je slavnost svatých Cyrila a Metoděje, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy. Je to doporučený svátek, bohoslužby budou v 7,45, v 9 a v 17,30. Příští neděle je 15. v mezidobí. Zítra začíná prázdninový pořad bohoslužeb, od pondělí do pátku nebude večerní mše svatá v 17,30. Bude však bývat v 19 hodin mše svatá svatojakubské farnosti. V sobotu bude bývat ranní mše za zemřelé až v 8 h. Nedělní pořad zůstává beze změny, tedy…

Více Ohlášky na neděli 3. července 2022

Ohlášky na neděli 26. června 2022

Dnes je 13. neděle v mezidobí. Dnešní sbírka je na bohoslovce. V 18 hodin bude modlitba za Ukrajinu. K dispozici je nové číslo Tomáška. Zítra po ranní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela. Termíny úklidů o prázdninách zveřejníme na vývěsce. V úterý je památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka. Ve středu je slavnost svatých Petra a Pavla, hlavních patronů brněnské diecéze. Při pontifikální bohoslužbě v 16.00 hod. bude uveden do úřadu nově jmenovaný diecézní biskup Mons. Pavel Konzbul. Emeritní biskup Mons. Vojtěch Cikrle při této příležitosti poděkuje za dvaatřicet…

Více Ohlášky na neděli 26. června 2022

Ohlášky na neděli 19. června 2022

Dnes je 12. neděle v mezidobí. V 18 hodin bude modlitba za Ukrajinu. U minoritů bude v 15:30 mše ze slavnosti Božího těla, a po ní eucharistický průvod městem do katedrály. Včera byli v brněnské katedrále vysvěceni tři novokněží a jeden jáhen. Jeden z nich, otec Josef Janoušek byl jmenován kaplanem v naší farnosti, kde v průběhu léta nahradí otce Jana Pavlíčka; ten se přesune do Osové Bítýšky na Diecézní centrum života mládeže. Provázejme novosvěcence svými modlitbami a nezapomínejme, prosím, na modlitby za nová kněžská povolání. V úterý je památka…

Více Ohlášky na neděli 19. června 2022

Ohlášky na neděli 12. června 2022

Dnes je slavnost Nejsvětější Trojice. V 18 hodin bude modlitba za Ukrajinu. Zítra je památka sv. Antonína Paduánského, kněze a učitele církve, po ranní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela. V úterý bude poslední mše pro děti v tomto školním roce. Ve čtvrtek je slavnost Těla a Krve Páně, je to doporučený svátek. Po večerní mši svaté bude eucharistický průvod po kostele. Slavnost Božího těla je také možno přeložit na neděli, což zde v Brně dělají bratři Minorité, kteří zvou na mši svatou příští neděli v 15:30. Liturgii doprovodí…

Více Ohlášky na neděli 12. června 2022