Ohlášky

Pastýřský list biskupa Pavla o povolání

Milí přátelé, Slavnost Ježíše Krista Krále, kterou dnes slavíme, ukončuje další liturgický rok. Jak ale víme, konec se často snoubí s novým začátkem, a my vzápětí vstou-píme do času radostného očekávání doby adventní. V Lukášově evangeliu je Ježíš představen jako král, který nesedí na trůnu, ale je ukřižovaný. Ovšem dějiny spásy jasně ukazují, že kříž je branou vzkříšení. Krista vidíme uprostřed slabosti a utrpení jenom proto, aby nám přinesl spásu, útěchu a naději. Svatý farář z Arsu byl přesvědčen, že „bázeň před křížem je náš největší kříž“. Kristovo království nás…

Více Pastýřský list biskupa Pavla o povolání

Týden modliteb za mládež 13. – 20. 11. 2022: ANO BOHU!

Téma: Mariino ,,ANO BOHU” je zásadní součástí biblického úryvku, který nám papež František pro letošní rok předkládá: ,,Maria se vydala na cestu a spěchala.” (Lk 1,39). Bez ,,ANO BOHU” by Maria neměla kam spěchat nebo by možná spěchala, ale jinou než Boží cestou. Týden modliteb je přípravou na diecézní nebo děkanátní setkání v České republice a je potřeba tento čas využít právě k modlitbě a také o modlitby prosit, protože bez odevzdání se Bohu, načerpání v Jeho přítomnosti a Boha samotného je vlastně zbytečné se o cokoliv snažit. Bez ,,ANO…

Více Týden modliteb za mládež 13. – 20. 11. 2022: ANO BOHU!

Ohlášky na neděli 13. listopadu 2022

Dnes slavíme 33. neděli v mezidobí. Výtěžek dnešní sbírky bude odeslán České biskupské konferenci na podporu katolických sdělovacích prostředků. V úterý je nezávazná památka sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve, ve středu jsou nezávazné památky svaté Markéty Skotské a svaté Gertrudy. Ve čtvrtek je památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice, v pátek nezávazná památka Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla. Ve čtvrtek nebude setkání nad Biblí, další bude zase ve čtvrtek 24. listopadu. Příští neděli je slavnost Ježíše Krista Krále, poslední neděle v mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou…

Více Ohlášky na neděli 13. listopadu 2022

Ohlášky na neděli 6. listopadu 2022

Dnes slavíme 32. neděli v mezidobí. Ve čtvrtek je památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve. V pátek je památka sv. Martina, biskupa. V sobotu je památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka. Příští neděle je 33. v mezidobí, bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu. Vyhlašujeme ve farnosti novou peněžní sbírku na pomoc pro Ukrajinu. Na začátku prázdnin proběhla materiální sbírka a otec Petr — duchovní otec farnosti, pro kterou sbírku pořádáme, nám přijel osobně poděkovat. Uprchlíci do farnosti stále přicházejí a navíc s nadcházející zimou rostou náklady…

Více Ohlášky na neděli 6. listopadu 2022

Ohlášky na neděli 30. října 2022

Dnes slavíme 31. neděli v mezidobí. V pondělí po ranní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela. V úterý je Slavnost Všech svatých, je to doporučený svátek. V úterý je Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. V pátek je památka sv. Karla Boromejského, biskupa. Je to první pátek měsíce listopadu, po večerní mši sv. bude eucharistická adorace a požehnání, pak v 19 hodin modlitební večer s komunitou Emmanuel. Příští neděle je 32. v mezidobí, bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu, v pondělí od 17 hodin poslední říjnová modlitba růžence….

Více Ohlášky na neděli 30. října 2022

Ohlášky na neděli 23. října 2022

Dnes slavíme 30. neděli v mezidobí, Světový den misií. Výtěžek dnešní sbírky bude odeslán na podporu Papežských misijních děl. Přispět můžete nejen do košíčku při bohoslužbě, ale také zakoupením misijních koláčků. Děkujeme těm farníkům, kteří je pro nás připravili. V pátek je svátek svatých Šimona a Judy, apoštolů. V sobotu v brněnské diecézi slavíme památku blahoslavené Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice. Příští neděle je 31. v mezidobí, upozorňujeme na změnu času na zimní. Bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu, od pondělí do pátku je od 17 hodin…

Více Ohlášky na neděli 23. října 2022

Plnomocné odpustky pro duše v očistci

Památka všech zemřelých, lidově označovaná jako „Dušičky“, je vzpomínkou na zesnulé, kteří ještě nejsou dokonale připraveni ke vstupu do plného společenství s Bohem a jsou ve fázi „očišťování“. Církev, s odvoláním na některé biblické texty, nazývá toto konečné očišťování „očistcem“. Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici a vzpomínka na mrtvé je součástí každé mše. V období od 2. do 8. listopadu mohou každoročně věřící pro duše v očistci získat za splnění stanovených podmínek tzv. plnomocné odpustky – tedy prominutí časných trestů za odpuštěné hříchy a uzdravení jejich následků….

Více Plnomocné odpustky pro duše v očistci

Ohlášky na neděli 16. října 2022

Dnes slavíme 29. neděli v mezidobí. V pondělí je památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka, po ranní mši svaté bude pravidelný úklid kostela. V úterý je svátek sv. Lukáše, evangelisty. V sobotu je nezávazná památka sv. Jana Pavla II., papeže. Příští neděle je 30. v mezidobí, při všech bohoslužbách bude sbírka na podporu misií prostřednictvím Papežských misijních děl. V sobotu se budou na faře péct misijní koláčky, a to od 10 hodin. V neděli pak zakoupením těchto koláčků v kostele můžete také přispět na Papežská misijní díla. Prosíme případné…

Více Ohlášky na neděli 16. října 2022

Ohlášky na neděli 9. října 2022

Dnes slavíme 28. neděli v mezidobí. V týdnu slavíme tyto nezávazné památky: v úterý sv. Jana XXIII., papeže, ve středu sv. Radima, biskupa a v pátek sv. Kalista I., papeže. V sobotu je památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve. Od středy bude pokračovat příprava dospělých na křest, bude vždy ve středu v 17,30 na faře, je ještě možné, aby se přidali i noví zájemci. Začíná výuka náboženství: na faře jsou dvě skupiny, děti od 1. do 4. třídy ve středu v 16,30 a děti od 5. do…

Více Ohlášky na neděli 9. října 2022

SMS soutěž JMK o nejlépe opravenou památku r. 2022