Ohlášky

Papež František: Neexistují „spravedlivé války“

Jak daleko jsme schopni zajít? Až k bratrovraždě Pomysleme na mnoho mladičkých vojáků, kteří jsou posíláni na frontu, ruští vojáci, chudáci. Pomysleme na mnoho mladých ukrajinských vojáků. Děje se to v naší blízkosti. Evangelium nás žádá, abychom se nedívali jinam, což je nejpohanštější postoj křesťanů. Když se zvyknete dívat stranou, z křesťana se postupně stává pohan převlečený za křesťana. Válka je na dosah ruky a vždy znamená porážku lidstva. Neexistují spravedlivé války – opravdu neexistují! Když člověk popírá své vlastní povolání spolupracovníka na Božím díle a dovoluje si zaujmout místo…

Více Papež František: Neexistují „spravedlivé války“

Zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Milé sestry, milí bratři, jistě jste zaznamenali, že v pátek 25. března 2022 od 17.00 hodin papež František během modliteb za mír, kterým bude předsedat v bazilice svatého Petra v Římě, zasvětí Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Tentýž akt ve stejný den vykoná ve Fatimě kardinál Konrád Krajewski jako vyslanec Svatého otce. Modlitba ze svatopetrské baziliky bude přenášena prostřednictvím Mondovize, Youtube kanálu Vatican media Live a u nás je od 17.00 hodin zařazena do vysílání TV Noe. K tomuto modlitebnímu setkání zve Svatý otec 25. března spolu s…

Více Zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Ohlášky na neděli 13. března 2022

Dnes je 2. neděle postní. Připomínáme si výročí posvěcení našeho kostela roku 1356 a je také výroční den zvolení papeže Františka (2013). Tak jako před týdnem, i dnes navečer Vás zveme od 18 do 19 hodin sem do kostela k modlitbě za mír. Na nástěnkách a farním webu jsou odkazy a kontakty pro pomoc Ukrajině a uprchlíkům v Brně. Pro finanční dary je stále možno využít charitní pokladničku vzadu v kostele. Děkujeme Vám za jakkoli vyjádřenou solidaritu. Zítra (v pondělí) po večerní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela. Další…

Více Ohlášky na neděli 13. března 2022

Ohlášky na neděli 6. března 2022

Dnes je 1. neděle postní. Tak jako před týdnem, i dnes Vás zveme navečer od 18 do 19 hodin sem do kostela k modlitbě za mír. Výtěžek sbírky minulou neděli byl převeden Charitě pro pomoc postiženým válkou na Ukrajině. Chcete-li ještě přispět penězi, můžete využít charitní pokladničky vzadu v kostele. Můžete-li pomoci i jinak, kontakty najdete na stránkách Charity. Děkujeme, že na tento úmysl nezapomínáte ve Vašich osobních modlitbách a děkujeme i za Vaši jakkoli vyjádřenou solidaritu. Zítra (v pondělí) po ranní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela. V…

Více Ohlášky na neděli 6. března 2022

Ohlášky na neděli 27. února 2022

Dnes je 8. neděle v liturgickém mezidobí. Při bohoslužbách se dnes zvláště modlíme za Ukrajinu, v 10,30 bude v katedrále na tento úmysl sloužit mši otec biskup Vojtěch. Navečer od 18 do 19 hodin dnes bude zde v kostele prostor pro modlitbu za mír před vystavenou Nejsvětější svátostí, zveme Vás k účasti. Výtěžek dnešní sbírky bude převeden Charitě pro humanitární pomoc Ukrajině, děkujeme za Vaše příspěvky. Další formy pomoci najdete na stránkách Charity nebo na letáčcích v kostelním vchodu. Děkujeme, že na tento úmysl nezapomínáte ve Vašich osobních modlitbách a děkujeme i za Vaši jakkoli…

Více Ohlášky na neděli 27. února 2022

Ohlášky na neděli 20. února 2022

Dnes je 7. neděle v liturgickém mezidobí. Dnes máte k dispozici nové číslo Tomáška. Vzadu v kostele si také můžete zakoupit Malého průvodce postní dobou, které vydalo katechetické centrum. Zítra (v pondělí) po ranní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela. V úterý je svátek Stolce svatého apoštola Petra. Ve středu je památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka. Příští neděle bude 8. v liturgickém mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu. Ve věku 74 let zemřel ve čtvrtek 17. února 2022 biskup ostravsko-opavské diecéze Mons. František Václav Lobkowicz….

Více Ohlášky na neděli 20. února 2022

Výzva k modlitbě a postu za mírové řešení situace na Ukrajině

Sestry a bratři, věříme v sílu společné modlitby, proto vás všechny vyzýváme, abychom se vzhledem k závažnosti k celé situaci na Ukrajině společně s naléhavostí, ale i s důvěrou v Boží moc, modlili takto: Dobrý a milosrdný Bože, Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou. Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině. Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření. Prosíme Tě také za všechny oběti válek,…

Více Výzva k modlitbě a postu za mírové řešení situace na Ukrajině

Slovo otce biskupa Vojtěcha o povolání ke kněžství

Milé sestry a bratři, jako každoročně se blíží doba rozhodování nejen pro ty, kteří končí studium na střední škole. Blíží se doba podávání přihlášek ke studiu bohosloví a formaci ke kněžství. Kněžství není zaměstnání. Je to odpověď na Boží pozvání ke službě lásky. Jako váš biskup vás prosím, abyste pomáhali podporovat povolání ke kněžství i k různým formám zasvěceného života. Prosím zvláště o modlitby a příklad živé víry. Vás, mladí muži, kteří se cítíte povolaní ke kněžství, jste svobodní a máte nebo budete mít maturitní zkoušku, bych rád informoval, že…

Více Slovo otce biskupa Vojtěcha o povolání ke kněžství