Ohlášky

Vafle na faře

Mládež z brněnského děkanátu ve věku 12–25 let zveme na společné setkání u pečených vaflí s tematickým povídáním ve středu 7.6. v 17:30 na faře – Brno, Lidická 6. Na akci se přihlašujte přes formulář  Případné dotazy směřujte na P. Josefa Janouška

Více Vafle na faře

Ohlášky na neděli 28. května 2023

Dnes je Slavnost Seslání Ducha svatého. Při všech bohoslužbách se koná sbírka na charitu. Vaše dary pomohou zajistit mimo jiné i pomoc, kterou nikdo jiný neposkytuje ani nepodporuje. Charita, jakožto součást naší církevní organizace usiluje o to, aby se lidem nedostávalo jen kvalitní pomoci, ale také lidské blízkosti. Děkujeme za Vaše příspěvky. Zítra je památka Panny Marie, Matky církve, v úterý je památka svaté Zdislavy. Ve středu je svátek Navštívení Panny Marie a ve čtvrtek svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze. V pátek je památka sv. Karla Lwangy a…

Více Ohlášky na neděli 28. května 2023

Ohlášky na neděli 21. května 2023

Dnes je sedmá neděle velikonoční. V brněnské katedrále se dnes slaví výročí posvěcení katedrály, slavnostní mši svaté v 10,30 předsedá apoštolský nuncius Mons. Jude Thaddeus Okolo, který je poprvé od loňského nástupu do úřadu na oficiální návštěvě Brna. Zítra je nezávazná památka svaté Rity, řeholnice, ve čtvrtek jsou nezávazné památky svatého Bedy Ctihodného, kněze, svatého Řehoře VII., papeže, a svaté Marie Magdaleny de Pazzi (čti: paci), panny. V pátek je památka sv. Filipa Neriho, kněze. V sobotu se koná pouť donátorů do benediktinského opatství v Rajhradě u Brna, začátek je ve 14 hodin. Pozvání…

Více Ohlášky na neděli 21. května 2023

Ohlášky na neděli 14. května 2023

Dnes je šestá neděle velikonoční. Zítra po ranní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela. V úterý je svátek svatého Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech. Ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně, je to doporučený svátek, slavit se začíná již ve středu večer mší z vigilie. V pátek je památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze. Od pátku bude vždy v 18,15 svatodušní novéna. Příští neděle bude 7. velikonoční. Bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu, navíc od pondělí do pátku budou májové bohoslužby, vždy od 17 hodin.

Více Ohlášky na neděli 14. května 2023

Ohlášky na neděli 7. května 2023

Dnes je pátá neděle velikonoční. Zítra je památka Panny Marie, prostřednice všech milostí, v tento den již tradičně vykonáme Farní pouť na Vranov, mše svatá bude ve 12 hodin. Sraz pro pěší je v 9,15 na konečné v Útěchově, v 11 hod bude odjíždět autobus od Bohémy. Občerstvení, které připravíte, se bude vybírat v Útěchově před odchodem. Připraven bude program pro děti. V sobotu je nezávazná památka Panny Marie Fatimské. Příští neděle bude 6. velikonoční, při všech bohoslužbách bude sbírka na pronásledované křesťany. Při mši svaté v 11 hodin udělí…

Více Ohlášky na neděli 7. května 2023

Ohlášky na neděli 30. dubna 2023

Dnes je čtvrtá neděle velikonoční, světový den modliteb za duchovní povolání. Zítra (v pondělí) oslavíme památku sv. Josefa Dělníka, pravidelný úklid kostela tentokrát kvůli státnímu svátku nebude. V úterý je památka svatého Atanáše, biskupa a učitele církve a ve středu je svátek svatých Filipa a Jakuba, apoštolů. Pátek je prvním pátkem měsíce května, po večerní mši sv. bude eucharistická adorace a požehnání a v 19 hodin modlitební večer s komunitou Emmanuel. V sobotu je památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka. Za týden, v pondělí 8. května, vykonáme tradiční Farní pouť na…

Více Ohlášky na neděli 30. dubna 2023

Ohlášky na neděli 23. dubna 2023

Dnes je třetí neděle velikonoční. Navečer bude v našem kostele benefiční koncert na podporu rekonstrukce kostela sv. Jakuba, s názvem „Varhaníci pro svatého Jakuba“ Srdečně zveme. Zítra (v pondělí) oslavíme památku sv. Jiří, mučedníka, v úterý je svátek sv. Marka, evangelisty. V pátek jsou nezávazné památky sv. Petra Chanela a sv. Ludvíka Grigniona z Montfortu. V sobotu je svátek svaté Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy. V pondělí 8. května vykonáme již tradičně Farní pouť na Vranov, srdečně Vás na ni všechny zveme. Mše svatá bude ve 12 hodin v poutním kostele Panny Marie. Sraz pro…

Více Ohlášky na neděli 23. dubna 2023

Ohlášky na neděli 16. dubna 2023

Dnes je velikonoční oktáv, neděle Božího milosrdenství. V sakristii je možné dnes a po celý týden odevzdat pokladničky „postničky“ s dobrovolnou postní almužnou pro charitu. Zítra po ranní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela. Příští neděle bude 3. velikonoční, bohoslužby v týdnu budou dle pravidelného rozvrhu. Srdečně zveme mladé od 12 do 25 let na Diecézní setkání mládeže, které letos bude v Žarošicích v sobotu 13. května. Přihlásit se je možné online formulářem na stránkách Diecézního centra mládeže do 24. dubna. V případě dotazů se obraťte na otce Josefa…

Více Ohlášky na neděli 16. dubna 2023

Diecézní setkání mládeže

Srdečně zveme mladé na Diecézní setkání mládeže. Letos proběhne v Žarošicích v sobotu 13.5.2023. Akce je určená pro mládež celé brněnské diecéze ve věku 12-25 let. Zájemci se přihlašujte do 24.4.2023 přes online formulář uvedený na webových stránkách Diecézního centra mládeže. Zde také naleznete další informace. Pro účastníky z brněnského děkanátu nabízíme možnost společného odjezdu vlakem z Brna. V takovém případě uveďte v přihlašovacím formuláři možnost „doprava zajištěná knězem“. Více informací potom dostanou přihlášení emailem. V případě dotazů se obraťte na P. Josefa Janouška: jos.janousek@email.cz

Více Diecézní setkání mládeže

Ohlášky na neděli 9. dubna 2023

Dnes je Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Boží hod velikonoční. Na konci každé mše svaté je tradiční žehnání pokrmů. Zítra, na velikonoční pondělí budou bohoslužby v 7,45, v 9,00 a v 17,30. Po zbytek týdne budou bohoslužby dle obvyklého rozvrhu. Příští neděle bude 2. velikonoční. Pokud jste v postní době konali dobrovolnou postní almužnu pro charitu, příští neděli bude možné předat v sakristii její výtěžek. Srdečně zveme mladé od 12 do 25 let na Diecézní setkání mládeže. Letos proběhne v Žarošicích v sobotu 13. května. Přihlásit se je možné online formulářem na…

Více Ohlášky na neděli 9. dubna 2023