Ohlášky

Ohlášky na neděli 28. června 2020

Dnes slavíme 13. neděli v mezidobí. Sbírka dnešní neděle je určena na podporu kněžských seminářů. Všem dárcům děkujeme. V pondělí oslavíme slavnost svatých apoštolů Petra a Pavla, hlavních patronů naší diecéze. Je to doporučený svátek. V pátek oslavíme slavnost sv. Tomáše, apoštola, hlavního patrona naší farnosti. Tato slavnost je v našem kostele spojena s možností získat plnomocné odpustky. Pátek je zároveň prvním pátkem měsíce července. Po večerní mši sv. bude následovat krátká adorace a svátostné požehnání. Bohoslužby budou po celý týden podle obvyklého rozvrhu. Nedělní a čtvrteční adorace jsou v…

Více Ohlášky na neděli 28. června 2020

Ohlášky na neděli 21. června 2020

Dnes slavíme 12. neděli v mezidobí. Na stolku u vchodu najdete nové číslo našeho farního zpravodaje Tomášek. V pondělí po večerní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela. Ve středu oslavíme slavnost Narození sv. Jana Křtitele. Páteční večerní mše sv. bude slavena ke cti sv. Josemaríi Escrivy, zakladatele Opus Dei. Při této příležitosti se v našem kostele uskuteční setkání členů této osobní prelatury. Příští neděle bude 13. v mezidobí.

Více Ohlášky na neděli 21. června 2020

Ohlášky na neděli 14. června 2020

Dnes slavíme 11. neděli v mezidobí. V pondělí po ranní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela. V pátek oslavíme slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a na sobotu připadá památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie. V sobotu 20. června udělí v naší katedrále otec biskup Vojtěch připraveným kandidátům kněžské a jáhenské svěcení. Vzhledem k tomu, že pro hromadné akce stále platí zvláštní hygienické předpisy, bude vstup do katedrály umožněn pouze s platnou vstupenkou. Slavnostní mše sv. bude vysílána přes YouTube. Odkaz je zveřejněn na webových stránkách biskupství. Na svěcence i světitele pamatujme,…

Více Ohlášky na neděli 14. června 2020

Ohlášky na neděli 7. června 2020

Dnes slavíme slavnost Nejsvětější Trojice. V pondělí po večerní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela. Na čtvrtek připadá slavnost Těla a krve Páně. Je to doporučený svátek. Po večerní mši sv. bude následovat eucharistický průvod uvnitř kostela. Do průvodu jsou zvláště zvány děti s květinami. Příští neděle bude 11. v mezidobí. V sakristii je stále možné přihlásit se na průvodcovskou službu, kterou budeme v našem kostele poskytovat v rámci programu „Brno a jeho chrámy“ pořádaného městským informačním centrem. Od pondělí 8. června se zvyšuje limit pro počet účastníků na jedné bohoslužbě ze současných tří…

Více Ohlášky na neděli 7. června 2020