Ohlášky

Ohlášky na neděli 6. prosince 2020

Dnes slavíme 2. neděli adventní. Zítra je památka svatého Ambrože, biskupa a učitele církve, a v úterý slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Od dnešního dne se po skončení výrazných omezení navracíme k běžnému pořadu bohoslužeb, ovšem platí omezení počtu účastníků, povinnost roušek, rozestupů při obsazování lavic a při bohoslužbách není dovolen společný zpěv. V současné chvíli je maximální kapacita našeho kostela stanovena na 104 osob, zvláště o nedělích budeme nuceni toto omezení respektovat, jindy by to neměl být problém. Stále také platí dispens brněnského biskupa od osobní…

Více Ohlášky na neděli 6. prosince 2020

Provoz kostela aktuálně – od 3.12.2020

Aktuálně se konají bohoslužby podle běžného rozvrhu. Ve všední dny odpoledne se kostel otvírá již v 16 hodin, je možné požádat přítomného kněze o svátost smíření. Další možnost svátosti smíření je v kapucínském kostele každý všední den od 9 do 16,30 (zpovídají tam i naši kněží). Podle vládního nařízení platí od 3.12. následující omezení: každý účastník bohoslužby je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, shromáždění se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 30 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob…

Více Provoz kostela aktuálně – od 3.12.2020

Adventní duchovní obnova 5.12.2020 – online

V sobotu 5.12. se uskuteční Adventní duchovní obnova online. Začátek je ve 14.00 a její plánovaný konec kolem 20. hodiny. Na programu jsou dvě zamyšlení, mše svatá a večerní modlitba. Každý se může připojit na YouTube kanále DCŽM Mamre. Duchovní obnova je určena všem, kteří se chtějí na jedno odpoledne doma zastavit a prožít několik hodin v boží přítomnosti. Další informace naleznete na Facebooku v události https://fb.me/e/Eg5SuNR5 Program: 14.00 – 1. zamyšlení – Mons. Pavel Konzbul, pomocný biskup brněnský 15.30 – 2. zamyšlení – P. Jan Patty Pavlíček, novokněz brněnské…

Více Adventní duchovní obnova 5.12.2020 – online

Žehnání adventního věnce

V neděli 29.11. – na první adventní neděli můžete během odpoledne (15-17) přinášet do kostela k požehnání své adventní věnce. Za normálních okolností žehná adventní věnec kněz nebo jáhen, ale je také možné uspořádat zahájení adventu v rodině, nejlépe v sobotu před první adventní nedělí večer. Jak na to najdete na stránce liturgie.cz

Více Žehnání adventního věnce

Biskupové vybízejí k postu za ukončení pandemie

Čeští a moravští biskupové se společně obracejí na věřící, vyzývají je k postu a almužně za ukončení pandemie po první tři středy v prosinci a o zasvěcení se Dítěti Ježíši doma u jesliček v rodině. Drazí bratři a sestry, všichni cítíme, jak silně pandemie koronaviru ovlivnila náš život. Mnozí z vás volají po větší aktivitě biskupů pro uvolnění bohoslužeb. S vládou jsme jednali mnohokrát a stížnost na neústavnost omezení bohoslužeb je i u Ústavního soudu. Podali ji senátoři. Vás jsme vyzvali k intenzivním modlitbám za ukončení pandemie, zvláště k modlitbám…

Více Biskupové vybízejí k postu za ukončení pandemie

Zasvěcení Dítěti Ježíš

(Pro modlitbu u jesliček v rodině) Ježíši, Božské dítě, věříme v tebe, doufáme v tebe, milujeme tě a klaníme se ti jako svému Králi. Svou moc a slávu jsi skryl do podoby malého dítěte. Mnoho národů světa tě takto uctívá. I my tě uctíváme ve tvém Dětství, jako našeho Pána, Spasitele a Boha, který všemu vládne a všechno tvoří nové. Věříme, že nás miluješ, proto chceme dnes začít nový život. Prosíme tě, smiluj se nad námi, odpusť nám naše hříchy a stvoř nám srdce čisté – srdce dítěte. Ty víš,…

Více Zasvěcení Dítěti Ježíš

Výzva otce biskupa Vojtěcha k postu za ukončení pandemie

Milé sestry, milí bratři, už řadu měsíců prožíváme dobu nejistoty a mimořádných opatření, která zcela obrátila naše zaběhané každodenní zvyklosti. Dobu, ve které si intenzivněji uvědomujeme hodnotu života a zdraví, protože stojíme před tváří nemoci i smrti. I tato doba, ve které padají masky, za kterými ukrýváme realitu svého nitra, se může stát požehnaným časem nového setkání s Ježíšem Kristem a s nadějí, o které sv. Pavel v páté kapitole listu Římanům píše, že nezklame. Děkuji vám všem za trpělivost a zodpovědnost v nesení nejistoty i obav. Děkuji za vaše…

Více Výzva otce biskupa Vojtěcha k postu za ukončení pandemie

„Dušičkové“ odpustky letos po celý listopad

Apoštolská penitenciárie s osobním pověřením papeže Františka stanovila, že je letos možné získat plnomocné odpustky pro duše v očistci po celý měsíc listopad. Možnosti jsou následující: • Když se věřící při návštěvě hřbitova pomodlí za zemřelé. Tato možnost platí od 1. do 8. listopadu (v ČR už od 25.10.) a dalších 8 dní dle vlastní volby až do 30.11.2020. • Při návštěvě kostela nebo kaple kterýkoli den měsíce listopadu, když se věřící pomodlí Modlitbu Páně (Otče náš), Vyznání víry a modlitbu na úmysl Svatého Otce. • Kromě toho senioři, nemocní…

Více „Dušičkové“ odpustky letos po celý listopad

Výzva předsedy ČBK k dodržování aktuálních vládních nařízení

Drazí kněží a jáhnové, řeholnice a řeholníci, bratři a sestry v Kristu, v posledních dnech se šíří názor, že omezení daná vládními nařízeními se nevztahují na bohoslužby, protože účast na bohoslužbě je výkon ústavou zaručeného práva podle listiny základních práv a svobod, která je součástí Ústavy České republiky. Právní názory na tuto věc mohou být a jsou různé. Rozhodující by bylo vyjádření Ústavního soudu. Na plenárním zasedání ČBK konaném ve dnech 19. – 21. října 2020 na Svatém Hostýně jsme konstatovali v duchu vládních nařízení, že v současné době není…

Více Výzva předsedy ČBK k dodržování aktuálních vládních nařízení

Modlitba k blahoslavené sestře Restitutě za ukončení pandemie

29. října 2020 oslavíme dle liturgického kalendáře svátek blahoslavené sestry Restituty Kafkové, brněnské rodačky, můžeme se k ní pří této příležitosti modlit o přímluvu za ukončení pandemie koronaviru. Milosrdný Bože, děkujeme ti za blahoslavenou mučednici Marii Restitutu, v níž jsi nám dal příklad ochotné služebnice a statečné ženy. Neúnavně sloužila nemocným a slabým a hájila víru a lidskou důstojnost i za cenu pronásledování a ztráty života. Dej i nám sílu, abychom svou víru věrně žili a vyznávali, že v kříži je spása, život a naděje. Chraň a posiluj pronásledované a…

Více Modlitba k blahoslavené sestře Restitutě za ukončení pandemie