Ohlášky

Výzva biskupů ke sčítání lidu 2021

Bratři a sestry, 27. března 2021 začne sčítání lidu, které bylo naposledy před deseti lety. Tak jako minule, i tentokrát bude odpověď na otázku příslušnosti k náboženské víře a příslušnosti k církvi dobrovolná. Z pohledu katolické církve je příslušnost k církvi dána křtem. Katolík je ten, kdo byl v církvi katolické pokřtěn, a tato skutečnost byla zaznamenána do církevních matrik. Za posledních sto let prošla evidence náboženského vyznání a příslušnosti k církvi několika změnami, a nyní je dobrovolná. Česká biskupská konference v roce 2020 publikovala statistický údaj, akceptovaný odbornou veřejností,…

Více Výzva biskupů ke sčítání lidu 2021

Doporučené materiály k prožití Velikonoc v rodině

Video-katecheze Godly play k prožití Svatého týdne od Květné neděle ke Vzkříšení Páně –  www.live4g.cz Farní křížová cesta na Velký pátek – Chudčice 2021 – Ježíš a já Instruktážní videa Velikonoce v rodině – YouTube Liturgie.cz Velikonoční omalovánky (Křížová cesta, Svatý týden, pracovní listy…) – Dílna Všech svatých Brno Různé materiály k prožití Velikonoc s dětmi na webu – víra.cz Programy a aktivity v různých farnostech (průběžně doplňují samy farnosti) na webu – velikonoce.cz (využíváme k registraci na bohoslužby) Komentáře k biblickým čtením Velikonočního tridua – České katolické biblické dílo…

Více Doporučené materiály k prožití Velikonoc v rodině

Ohlášky na neděli 14. března 2021

Dnes slavíme čtvrtou neděli postní. Zítra (v pondělí) po večerní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela. Pořad bohoslužeb bude podle obvyklého rozšířeného programu, tedy navíc mše sv. v neděli v 10 a v 17,30. Kromě toho v pátek v 17 hodin křížová cesta a ve středu a v pátek ve 20 hodin kající pobožnost. Na nedělní mše svaté je i nadále možný přístup pouze pro ty, kteří se ohlásí přes registrační systém, registrace pro příští neděli bude zahájena ve 20 hodin. Příští neděle bude pátá postní.

Více Ohlášky na neděli 14. března 2021

Ohlášky na neděli 7. března 2021

Dnes slavíme třetí neděli postní. Zítra (v pondělí) po ranní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela. V sobotu je Slavnost posvěcení našeho kostela. Je to také výroční den zvolení papeže Františka. Prosíme Vás zvláště v tento den o modlitbu za naši farnost a za svatého otce. Pořad bohoslužeb bude podle obvyklého rozšířeného programu, tedy navíc mše sv. v neděli v 10 a v 17,30. Kromě toho v pátek v 17 hodin křížová cesta a ve středu a v pátek ve 20 hodin kající pobožnost. Na nedělní mše svaté je…

Více Ohlášky na neděli 7. března 2021

Ohlášky na neděli 28. února 2021

Dnes slavíme druhou neděli postní. Nově vyhlášený nouzový stav a nová protipandemická opatření nemění nic na dosavadních omezeních bohoslužeb. Připomínáme ovšem dispens od účasti na nedělní bohoslužbě a prosíme, abyste opravdu dobře zvážili případná rizika, pokud se bohoslužeb zúčastníte. Zároveň prosíme, abyste zde v kostele (a pochopitelně i všude jinde) velmi pečlivě dodržovali hygienická opatření, zvláště desinfekci rukou, ochranu dýchacích cest respirátorem a rozestupy. Při bohoslužbách nadále nezpíváme, nepodáváme si ruce a svaté přijímání přijímáme na ruku. Pořad bohoslužeb bude podle obvyklého rozšířeného programu, tedy navíc mše sv. v neděli…

Více Ohlášky na neděli 28. února 2021

Ohlášky na neděli 21. února 2021

Slavíme první neděli postní. Dnešní sbírka je určena na dobročinnost sv. Otce, tzv. svatopetrský haléř. V pondělí je svátek Stolce svatého apoštola Petra, po ranní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela. K obvyklému rozvrhu bohoslužeb přibudou mše sv. v neděli v 10 a v 17,30 tak jako dnes, v pátek v 17 hodin křížová cesta a ve středu a v pátek ve 20 hodin kající pobožnost – pouze pro sledování přes internet. Na nedělní mše svaté je i nadále nutná registrace, pro příští neděli bude zahájena dnes ve 20…

Více Ohlášky na neděli 21. února 2021

Ohlášky na neděli 14. února 2021

Dnes slavíme šestou neděli v liturgickém mezidobí. Zítra po večerní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela. Ve středu začíná postní doba. Je to den přísného postu, to znamená pro všechny půst od masa, a od 18 do 60 let věku také půst újmy, tedy najíst se jen jednou za den dosyta. Na Popeleční středu budou bohoslužby v 7, v 8 a v 17,30 hodin. Tento den budeme zpovídat i během bohoslužeb. K obvyklému rozvrhu bohoslužeb tedy přibude mše sv. ve středu v 8 hodin a také v neděli v…

Více Ohlášky na neděli 14. února 2021

Ohlášky na neděli 7. února 2021

Dnes slavíme pátou neděli v liturgickém mezidobí. K dispozici je nové číslo farního časopisu Tomášek, jak tištěné vzadu v kostele, tak v elektronické formě na farním webu. Zítra (v pondělí) po ranní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela. Na pondělí připadají nezávazné památky sv. Jeronýma Emilianiho a sv. Josefíny Bakhity. Ve středu je památka svaté Scholastiky. Ve čtvrtek je nezávazná památka Panny Marie Lurdské, je to světový den modliteb za nemocné. Poselství sv. Otce je také na farním webu. Bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu s tím,…

Více Ohlášky na neděli 7. února 2021

Poselství Svatého otce Františka k 29. světovému dni nemocných

Přinášíme vám poselství Svatého otce k 29. světovému dni nemocných, který si připomínáme 11. února 2021 na svátek Panny Marie Lurdské. „Jenom jeden je váš Mistr, a vy všichni jste bratři“ (Mt 23,8). Základem péče o nemocné je vztah důvěry.   Milé sestry, milí bratři, slavení 29. světového dne nemocných, který připadá na památku Panny Marie Lurdské 11. února 2021, je příležitostí, abychom obrátili svou pozornost zvláště na nemocné a na ty, kdo se o ně starají, ať už ve zdravotnických zařízeních, v rodině nebo v komunitě. Zvláště myslím na všechny, kdo na…

Více Poselství Svatého otce Františka k 29. světovému dni nemocných

Ohlášky na neděli 31. ledna 2021

Dnes slavíme čtvrtou neděli v liturgickém mezidobí. Zítra po večerní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela. V úterý je svátek Uvedení Páně do chrámu, nebude se ale konat průvod se svícemi. Ve středu je památka svatého Blažeje, svatoblažejské požehnání udělíme pouze hromadně, a to dnes a ve středu po každé mši svaté. V pátek je památka svaté Agáty, panny a mučednice, v sobotu památka svatého Pavla Mikiho a druhů, mučedníků. Bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu s tím, že také příští neděli budou navíc mše svaté v…

Více Ohlášky na neděli 31. ledna 2021