Zemřel výtvarník Ludvík Kolek

Ve čtvrtek 27. května 2021 zemřel Ludvík Kolek (nar. 1933) , člen komunity Emmanuel a významná osobnost v oblasti výtvarného umění a architektury (mj. autor jedinečného návrhu kostela sv. Josefa v Senetářově).

Při slavení eucharistie v kostele sv .Tomáše v Brně v sobotu 5. června 2021 v11.00 hodin se s ním rozloučí komunita Emmanuel, bohoslužbě bude předsedat brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle. Jeho nejbližší se s Ludvíkem Kolkem rozloučí při mši ve 13.00 hodin rovněž v kostele sv. Tomáše. Obě mše budou přenášeny on-line na youtube. S Ludvíkem Kolkem je možné se také rozloučit na Ústředním hřbitově v Brně – ve 14.30 hodin je sraz u hlavní brány.

Ludvík Kolek je nositelem řady ocenění: v roce 2007 mu biskup Vojtěch Cikrle předal medaili sv. Petra a Pavla za dlouholetou obětavou službu pro církev, za celoživotní úsilí v oblasti sakrální tvorby a architektury byl Českou biskupskou konferencí oceněn Řádem sv. Cyrila a Metoděje, v roce 2015 obdržel Cenu Jihomoravského kraje…

Ludvík Kolek byl také jedním ze zakládajících členů gregoriánské scholy v kostele sv. Tomáše v Brně a jejím dlouholetým vedoucím. Je také autorem publikace „Panna Maria Svatotomská, ochránkyně Brna“ a řady nezaměnitelných uměleckých děl.

(S laskavým svolením převzato z webu Biskupství brněnského)