Ohlášky na neděli 2. května 2021

Dnes je 5. neděle velikonoční.

Zítra je svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů, po ranní mši svaté bude pravidelný úklid kostela.

V úterý bude mše svatá pro děti.

Ve čtvrtek je památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka.

Bohoslužby budou podle obvyklého rozvrhu, v neděli už nebudou přidané mše svaté a nebude třeba se dál registrovat. Prosíme ale o zvážení, zda se můžete bez rizika pro sebe i pro druhé bohoslužeb zúčastnit. Nadále platí dispens od účasti na nedělních bohoslužbách a nutnost desinfekce při vstupu, rozestupů 2 metry a ochrany dýchacích cest respirátorem.

V sobotu je nezávazná památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí. Zveme vás k tradiční pouti na Vranov, kterou prosím vykonejte po rodinách nebo individuálně. Jediným společným programem bude polední mše svatá v poutním kostele. Prosíme i při této mši svaté o dodržování všech platných hygienických opatření.

Příští neděle bude 6. velikonoční. Při bohoslužbách se bude konat sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu.