Ohlášky na neděli 16. května 2021

Dnes je 7. neděle velikonoční.

Zítra po ranní mši svaté bude pravidelný úklid kostela.

Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu, kromě soboty, kdy bude večerní mše později vzhledem k svatodušní vigilii.

Vždy v 18,15 bude probíhat svatodušní novéna, také dnes ve stejný čas, ta pak vyvrcholí mší svatou z vigilie slavnosti Seslání Ducha svatého v sobotu ve 20 hodin.

Ve čtvrtek je památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze.

V pátek oslavíme Výročí posvěcení brněnské katedrály. Při mši svaté v 17,30 posvětí otec biskup Vojtěch nový hlavní oltář, který spolu s ambonem a sedes pro hlavního celebranta sjednotí architekturu presbytáře. Dosavadní hlavní oltář byl věnován papežské koleji svatého Jana Nepomuckého v Římě, včera (v sobotu 15.5.2021) jej tam inauguroval kardinál Michael Czerny. Pokud se budete chtít zúčastnit bohoslužby v katedrále s posvěcením nového oltáře, je nutné se registrovat na stránkách petrovské farnosti.

Příští neděli oslavíme slavnost Seslání Ducha svatého, kterou končí liturgická doba velikonoční. Při všech bohoslužbách se bude konat sbírka na charitu.

Dnes máte k dispozici nové číslo farního časopisu Tomášek.