Ohlášky

Ohlášky na neděli 13. září 2020

Dnes je 24. neděle v liturgickém mezidobí. Dnes se koná odložená velkopáteční sbírka na pomoc křesťanům ve svaté zemi. V pondělí je svátek Povýšení Svatého Kříže, po večerní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela. V úterý je památka Panny Marie Bolestné. Ve středu je památka svaté Ludmily, v 19 hodin bude navíc mše sv. pro mladé s komunitou Emmanuel. Jinak budou bohoslužby po celý týden podle obvyklého rozvrhu. Příští neděli po skončení „deváté“ mše sv. bude na faře v prostorách farní kavárny setkání ministrantů ve věku 6–15 let s…

Více Ohlášky na neděli 13. září 2020

Ohlášky na neděli 6. září 2020

Dnes je 23. neděle v liturgickém mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu. V úterý je svátek Narození Panny Marie, příští neděle bude 24. v liturgickém mezidobí. Příští neděli vykonáme odloženou velkopáteční sbírku na pomoc křesťanům ve svaté zemi, tzv. „na Boží hrob“. Od této neděle opět probíhají v sakristii během mše sv. v 9.00 katecheze předškolních dětí, vždy od začátku mše svaté do průvodu s dary. Srdečně zveme. Dnes také zahajujeme odloženou přípravu dětí na první svaté přijímání. Bude bývat vždy v neděli v 10 h v…

Více Ohlášky na neděli 6. září 2020

Ohlášky na neděli 30. srpna 2020

Dnes je 22. neděle v liturgickém mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu. Zítra po večerní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela. V úterý je první mše pro děti v tomto školním roce, připomínáme, že letos už ne ve středu, ale v úterý. Dětská schola se bude pravidelně scházet na zkouškách vždy před dětskou mší svatou, tedy už toto úterý od 16.30 v sakristii. Na zkoušky zveme děti starší 5 let, spolu s rodiči, kteří by také rádi chválili Boha zpěvem. V úterý po večerní mši svaté začnou také…

Více Ohlášky na neděli 30. srpna 2020

Ohlášky na neděli 23. srpna 2020

Dnes je 21. neděle v liturgickém mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu. Zítra je svátek sv. Bartoloměje, apoštola, ve čtvrtek je památka sv. Moniky a v pátek je památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve. V sobotu je památka Umučení Jana Křtitele. Příští neděle bude 22. v liturgickém mezidobí. Při bohoslužbách v 9 a v 11 hodin požehnáme dětem do začátku nového školního roku. Od příští neděle budou v sakristii během mše sv. v 9.00 opět probíhat katecheze předškolních dětí, vždy od začátku mše svaté do průvodu…

Více Ohlášky na neděli 23. srpna 2020

Ohlášky na neděli 9. srpna 2020

Dnes je 19. neděle v liturgickém mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu. V pondělí je svátek svatého Vavřince, jáhna a mučedníka, po večerní mši svaté se koná úklid kostela. V úterý je památka svaté Kláry z Assisi, panny, a v pátek je památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka. V sobotu je slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Otcové Augustiniáni zvou obyvatele našeho města na pouť k Černé Madoně Svatotomské. Od středy do pátku se v bazilice na Starém Brně koná triduum, vždy v 18.00 hodin mše svatá…

Více Ohlášky na neděli 9. srpna 2020

Ohlášky na neděli 2. srpna 2020

Dnes je 18. neděle v liturgickém mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu. V úterý je památka svatého Jana Marie Vianneye, kněze, ve středu je památka Posvěcení římské baziliky Panny Marie. Ve čtvrtek je svátek Proměnění Páně a v sobotu památka sv. Dominika. Pátek je prvním pátkem měsíce srpna, po večerní mši svaté bude eucharistická adorace a požehnání. Příští neděle bude 19. v liturgickém mezidobí.

Více Ohlášky na neděli 2. srpna 2020

Ohlášky na neděli 26. července 2020

Dnes je 17. neděle v liturgickém mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu. V pondělí je památka svatého Gorazda a druhů, po ranní mši sv. se koná úklid kostela. Ve středu je památka sv. Marty, v pátek památka sv. Ignáce, v sobotu pak oslavíme památku sv. Alfonse, biskupa a učitele církve. Příští neděle bude 18. v liturgickém mezidobí.

Více Ohlášky na neděli 26. července 2020

Ohlášky na neděli 19. července 2020

Dnes je 16. neděle v liturgickém mezidobí. Ve středu bude při příležitosti svátku patronky mimořádně otevřen kostel sv. Máří Magdalény, a to od 16.00 hodin. Od 17.00 hodin tam bude adorace se zpěvy z Taizé a v 18.00 hodin bude sloužit biskup Pavel Konzbul poutní bohoslužbu. Pro zájemce bude po mši k dispozici technik brněnského děkanství, aby informoval o průběhu oprav kostela. Ve čtvrtek je svátek svaté Brigity, řeholnice a patronky Evropy, v sobotu je svátek svatého Jakuba, apoštola. V sobotu ve 14.30 bude sloužena poutní mše v kapli Fakultní…

Více Ohlášky na neděli 19. července 2020

Ohlášky na neděli 12. července 2020

Dnes je 15. neděle v liturgickém mezidobí. Ve středu (15. července) je památka svatého Bonaventury, biskupa a učitele církve. Je to také adorační den naší farnosti a den vzájemných modliteb farnosti za kněžský seminář a semináře za farnost. Od 8 do 17 hodin bude vystavena Nejsvětější svátost k soukromé adoraci. Zveme vás, nakolik můžete, abyste se během dne zastavili zde v kostele a alespoň chvíli věnovali ztišení a modlitbě před Kristem v Eucharistii. Dobrovolníci ochotní pomoci tento den hlídat kostel se mohou hlásit v sakristii. Ve čtvrtek je nezávazná památka…

Více Ohlášky na neděli 12. července 2020