Ohlášky na neděli 8. srpna 2021

Dnes je 19. neděle v liturgickém mezidobí.

Zítra je svátek svaté Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy. V úterý je svátek svatého Vavřince, jáhna a mučedníka. Ve středu je památka svaté Kláry z Assisi, panny. V sobotu je památka svatého Maxmiliána Maria Kolbeho, kněze a mučedníka.

Příští neděli je slavnost Nanebevzetí Panny Marie, v našem městě slavená jako Den Brna. Poutní bohoslužbě u Panny Marie Svatotomské na Starém Brně bude v 11.00 hodin předsedat pražský emeritní biskup Karel Herbst.

Bohoslužby po celý týden budou podle PRÁZDNINOVÉHO rozvrhu.