Ohlášky na neděli 11. července 2021

Dnes je 15. neděle v liturgickém mezidobí.

Ve čtvrtek 15. července je památka sv. Bonaventury; je to adorační den farnosti a den vzájemné modlitby farnosti a kněžského semináře. Po ranní mši sv. bude výstav Nejsvětější svátosti, ukončen bude v poledne. Stále je možné se přihlásit v sakristii na adorační službu.

V týdnu budou bohoslužby podle prázdninového pořadu, tedy od pondělí do pátku pouze ráno v 7 hodin.

Příští neděle bude 15. v mezidobí.