Ohlášky na neděli 1. srpna 2021

Dnes je 18. neděle v liturgickém mezidobí.

Ve středu je památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze a v pátek je svátek Proměnění Páně, je to také první pátek měsíce srpna. Protože mše sv. bude jen ráno, po ranní mši bude krátká prvopáteční adorace a svátostné požehnání.

Příští neděle je 19. v mezidobí.

Bohoslužby v týdnu budou podle PRÁZDNINOVÉHO pořadu.