Světový den prarodičů a seniorů

„Já jsem s tebou po všechny dny“ jsou slova, jimiž bych se rád jako římský biskup
a jako senior, stejně jako ty, na tebe obrátil u příležitosti prvního Světového dne prarodičů a
seniorů; celá církev je ti nablízku – lépe řečeno je nám nablízku: má o tebe starost, má tě
ráda a nechce tě nechat samotného!

Neděli 25. července (a další roky vždy v neděli poblíž památky svatých Jáchyma a Anny) vyhlásil svatý otec František dnem prarodičů a seniorů. Zvolil pro něj motto parafrázující Ježíšova slova z Matoušova evangelia: „Já jsem s tebou po všechny dny“ (srov. Mt 28,20).

K oslavě Světového dne seniorů a nemocných Svatý otec také zveřejnil své poselství – ZDE a rovněž modlitbu – její text je k dispozici ZDE. Vyhlásil také možnost získat plnomocné odpustky – ZDE. Za obvyklých podmínek (svátostná zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl papeže) je mohou pro sebe nebo pro duše v očistci získat věřící, kteří se při této příležitosti zúčastní papežské mše ve Vatikánu anebo jiných oslav po celém světě. Pro získání odpustků stačí také strávit přiměřené množství času návštěvou nebo virtuálním kontaktem se staršími lidmi v nouzi nebo v obtížné situaci. A odpustky mohou získat i staří lidé, nemocní a všichni, kdo z vážných důvodů nemohou opustit své domovy a obětují své modlitby, bolesti a utrpení milosrdnému Bohu, když se duchovně zúčastní oslav tohoto světového dne, zejména papežské liturgie přenášené médii.