Ohlášky

Ohlášky na neděli 20. prosince 2020

Dnes slavíme 4. neděli adventní. Vzadu v kostele je k dispozici nové vydání farního zpravodaje Tomášek. Od dnešního dne až do Slavnosti Narození Páně je k dispozici Betlémské světlo, najdete je u oltáře Panny Marie v levé boční lodi. V pondělí po večerní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela. Prosíme, kdo můžete, přijďte pomoci připravit kostel na důstojné slavení svátků. Od pondělí do středy je kostel otevřen od 14 hodin, a do skončení večerní mše svaté je možné přistoupit ke svátosti smíření. Pokud se při čekání budou vytvářet fronty,…

Více Ohlášky na neděli 20. prosince 2020

Provoz kostela aktuálně

Bohoslužby se konají podle běžného rozvrhu, o nedělích a svátcích přidáváme další bohoslužby. Přehled bohoslužeb o svátcích ZDE (včetně odkazu na registraci účasti). Od 27.12. platí opatření ve stupni PES 5. počet účastníků bohoslužeb v našem kostele je v tomto stupni omezen na 36 osob, obecně se pak na veřejnosti – venku i uvnitř budov – smějí setkat maximálně dvě osoby. V ostatním platí to, co bylo nařízeno již dříve: Podle vládního nařízení platí PRO BOHOSLUŽBY od 18.12. následující omezení: každý účastník bohoslužby je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos,…

Více Provoz kostela aktuálně

Ohlášky na neděli 13. prosince 2020

Dnes slavíme 3. neděli adventní. Zítra je památka svatého Jana od Kříže, kněze a učitele církve. Po ranní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela. Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu, ve středu bude navíc mše pro mládež s komunitou Emmanuel, a to v 19 hodin. Každý všední den je kostel otevřen od 16 hodin a do začátku mše svaté je možné přistoupit ke svátosti smíření. Od dnešního dne můžete přispět cukrovím, ovocem a ořechy do vánočních balíčků, které Farní charita připravuje pro staré a opuštěné lidi. Své…

Více Ohlášky na neděli 13. prosince 2020

Ohlášky na neděli 6. prosince 2020

Dnes slavíme 2. neděli adventní. Zítra je památka svatého Ambrože, biskupa a učitele církve, a v úterý slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Od dnešního dne se po skončení výrazných omezení navracíme k běžnému pořadu bohoslužeb, ovšem platí omezení počtu účastníků, povinnost roušek, rozestupů při obsazování lavic a při bohoslužbách není dovolen společný zpěv. V současné chvíli je maximální kapacita našeho kostela stanovena na 104 osob, zvláště o nedělích budeme nuceni toto omezení respektovat, jindy by to neměl být problém. Stále také platí dispens brněnského biskupa od osobní…

Více Ohlášky na neděli 6. prosince 2020

Provoz kostela aktuálně – od 3.12.2020

Aktuálně se konají bohoslužby podle běžného rozvrhu. Ve všední dny odpoledne se kostel otvírá již v 16 hodin, je možné požádat přítomného kněze o svátost smíření. Další možnost svátosti smíření je v kapucínském kostele každý všední den od 9 do 16,30 (zpovídají tam i naši kněží). Podle vládního nařízení platí od 3.12. následující omezení: každý účastník bohoslužby je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, shromáždění se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 30 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob…

Více Provoz kostela aktuálně – od 3.12.2020

Adventní duchovní obnova 5.12.2020 – online

V sobotu 5.12. se uskuteční Adventní duchovní obnova online. Začátek je ve 14.00 a její plánovaný konec kolem 20. hodiny. Na programu jsou dvě zamyšlení, mše svatá a večerní modlitba. Každý se může připojit na YouTube kanále DCŽM Mamre. Duchovní obnova je určena všem, kteří se chtějí na jedno odpoledne doma zastavit a prožít několik hodin v boží přítomnosti. Další informace naleznete na Facebooku v události https://fb.me/e/Eg5SuNR5 Program: 14.00 – 1. zamyšlení – Mons. Pavel Konzbul, pomocný biskup brněnský 15.30 – 2. zamyšlení – P. Jan Patty Pavlíček, novokněz brněnské…

Více Adventní duchovní obnova 5.12.2020 – online

Žehnání adventního věnce

V neděli 29.11. – na první adventní neděli můžete během odpoledne (15-17) přinášet do kostela k požehnání své adventní věnce. Za normálních okolností žehná adventní věnec kněz nebo jáhen, ale je také možné uspořádat zahájení adventu v rodině, nejlépe v sobotu před první adventní nedělí večer. Jak na to najdete na stránce liturgie.cz

Více Žehnání adventního věnce

Biskupové vybízejí k postu za ukončení pandemie

Čeští a moravští biskupové se společně obracejí na věřící, vyzývají je k postu a almužně za ukončení pandemie po první tři středy v prosinci a o zasvěcení se Dítěti Ježíši doma u jesliček v rodině. Drazí bratři a sestry, všichni cítíme, jak silně pandemie koronaviru ovlivnila náš život. Mnozí z vás volají po větší aktivitě biskupů pro uvolnění bohoslužeb. S vládou jsme jednali mnohokrát a stížnost na neústavnost omezení bohoslužeb je i u Ústavního soudu. Podali ji senátoři. Vás jsme vyzvali k intenzivním modlitbám za ukončení pandemie, zvláště k modlitbám…

Více Biskupové vybízejí k postu za ukončení pandemie

Zasvěcení Dítěti Ježíš

(Pro modlitbu u jesliček v rodině) Ježíši, Božské dítě, věříme v tebe, doufáme v tebe, milujeme tě a klaníme se ti jako svému Králi. Svou moc a slávu jsi skryl do podoby malého dítěte. Mnoho národů světa tě takto uctívá. I my tě uctíváme ve tvém Dětství, jako našeho Pána, Spasitele a Boha, který všemu vládne a všechno tvoří nové. Věříme, že nás miluješ, proto chceme dnes začít nový život. Prosíme tě, smiluj se nad námi, odpusť nám naše hříchy a stvoř nám srdce čisté – srdce dítěte. Ty víš,…

Více Zasvěcení Dítěti Ježíš

Výzva otce biskupa Vojtěcha k postu za ukončení pandemie

Milé sestry, milí bratři, už řadu měsíců prožíváme dobu nejistoty a mimořádných opatření, která zcela obrátila naše zaběhané každodenní zvyklosti. Dobu, ve které si intenzivněji uvědomujeme hodnotu života a zdraví, protože stojíme před tváří nemoci i smrti. I tato doba, ve které padají masky, za kterými ukrýváme realitu svého nitra, se může stát požehnaným časem nového setkání s Ježíšem Kristem a s nadějí, o které sv. Pavel v páté kapitole listu Římanům píše, že nezklame. Děkuji vám všem za trpělivost a zodpovědnost v nesení nejistoty i obav. Děkuji za vaše…

Více Výzva otce biskupa Vojtěcha k postu za ukončení pandemie