Ohlášky

Ohlášky na neděli 23. srpna 2020

Dnes je 21. neděle v liturgickém mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu. Zítra je svátek sv. Bartoloměje, apoštola, ve čtvrtek je památka sv. Moniky a v pátek je památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve. V sobotu je památka Umučení Jana Křtitele. Příští neděle bude 22. v liturgickém mezidobí. Při bohoslužbách v 9 a v 11 hodin požehnáme dětem do začátku nového školního roku. Od příští neděle budou v sakristii během mše sv. v 9.00 opět probíhat katecheze předškolních dětí, vždy od začátku mše svaté do průvodu…

Více Ohlášky na neděli 23. srpna 2020

Ohlášky na neděli 9. srpna 2020

Dnes je 19. neděle v liturgickém mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu. V pondělí je svátek svatého Vavřince, jáhna a mučedníka, po večerní mši svaté se koná úklid kostela. V úterý je památka svaté Kláry z Assisi, panny, a v pátek je památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka. V sobotu je slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Otcové Augustiniáni zvou obyvatele našeho města na pouť k Černé Madoně Svatotomské. Od středy do pátku se v bazilice na Starém Brně koná triduum, vždy v 18.00 hodin mše svatá…

Více Ohlášky na neděli 9. srpna 2020

Ohlášky na neděli 2. srpna 2020

Dnes je 18. neděle v liturgickém mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu. V úterý je památka svatého Jana Marie Vianneye, kněze, ve středu je památka Posvěcení římské baziliky Panny Marie. Ve čtvrtek je svátek Proměnění Páně a v sobotu památka sv. Dominika. Pátek je prvním pátkem měsíce srpna, po večerní mši svaté bude eucharistická adorace a požehnání. Příští neděle bude 19. v liturgickém mezidobí.

Více Ohlášky na neděli 2. srpna 2020

Ohlášky na neděli 26. července 2020

Dnes je 17. neděle v liturgickém mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu. V pondělí je památka svatého Gorazda a druhů, po ranní mši sv. se koná úklid kostela. Ve středu je památka sv. Marty, v pátek památka sv. Ignáce, v sobotu pak oslavíme památku sv. Alfonse, biskupa a učitele církve. Příští neděle bude 18. v liturgickém mezidobí.

Více Ohlášky na neděli 26. července 2020

Ohlášky na neděli 19. července 2020

Dnes je 16. neděle v liturgickém mezidobí. Ve středu bude při příležitosti svátku patronky mimořádně otevřen kostel sv. Máří Magdalény, a to od 16.00 hodin. Od 17.00 hodin tam bude adorace se zpěvy z Taizé a v 18.00 hodin bude sloužit biskup Pavel Konzbul poutní bohoslužbu. Pro zájemce bude po mši k dispozici technik brněnského děkanství, aby informoval o průběhu oprav kostela. Ve čtvrtek je svátek svaté Brigity, řeholnice a patronky Evropy, v sobotu je svátek svatého Jakuba, apoštola. V sobotu ve 14.30 bude sloužena poutní mše v kapli Fakultní…

Více Ohlášky na neděli 19. července 2020

Ohlášky na neděli 12. července 2020

Dnes je 15. neděle v liturgickém mezidobí. Ve středu (15. července) je památka svatého Bonaventury, biskupa a učitele církve. Je to také adorační den naší farnosti a den vzájemných modliteb farnosti za kněžský seminář a semináře za farnost. Od 8 do 17 hodin bude vystavena Nejsvětější svátost k soukromé adoraci. Zveme vás, nakolik můžete, abyste se během dne zastavili zde v kostele a alespoň chvíli věnovali ztišení a modlitbě před Kristem v Eucharistii. Dobrovolníci ochotní pomoci tento den hlídat kostel se mohou hlásit v sakristii. Ve čtvrtek je nezávazná památka…

Více Ohlášky na neděli 12. července 2020

Ohlášky na neděli 28. června 2020

Dnes slavíme 13. neděli v mezidobí. Sbírka dnešní neděle je určena na podporu kněžských seminářů. Všem dárcům děkujeme. V pondělí oslavíme slavnost svatých apoštolů Petra a Pavla, hlavních patronů naší diecéze. Je to doporučený svátek. V pátek oslavíme slavnost sv. Tomáše, apoštola, hlavního patrona naší farnosti. Tato slavnost je v našem kostele spojena s možností získat plnomocné odpustky. Pátek je zároveň prvním pátkem měsíce července. Po večerní mši sv. bude následovat krátká adorace a svátostné požehnání. Bohoslužby budou po celý týden podle obvyklého rozvrhu. Nedělní a čtvrteční adorace jsou v…

Více Ohlášky na neděli 28. června 2020

Ohlášky na neděli 21. června 2020

Dnes slavíme 12. neděli v mezidobí. Na stolku u vchodu najdete nové číslo našeho farního zpravodaje Tomášek. V pondělí po večerní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela. Ve středu oslavíme slavnost Narození sv. Jana Křtitele. Páteční večerní mše sv. bude slavena ke cti sv. Josemaríi Escrivy, zakladatele Opus Dei. Při této příležitosti se v našem kostele uskuteční setkání členů této osobní prelatury. Příští neděle bude 13. v mezidobí.

Více Ohlášky na neděli 21. června 2020

SMS soutěž JMK o nejlépe opravenou památku r. 2022