Ohlášky

Ohlášky na neděli 1. srpna 2021

Dnes je 18. neděle v liturgickém mezidobí. Ve středu je památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze a v pátek je svátek Proměnění Páně, je to také první pátek měsíce srpna. Protože mše sv. bude jen ráno, po ranní mši bude krátká prvopáteční adorace a svátostné požehnání. Příští neděle je 19. v mezidobí. Bohoslužby v týdnu budou podle PRÁZDNINOVÉHO pořadu.

Více Ohlášky na neděli 1. srpna 2021

Ohlášky na neděli 25. července 2021

Dnes je 17. neděle v liturgickém mezidobí. Tuto neděli vyhlásil sv. Otec František Světovým dnem prarodičů a seniorů. Starým lidem nahrál videoposelství – jeho překlad a přepis ZDE. Vyhlásil také možnost získat plnomocné odpustky. Za obvyklých podmínek (svátostná zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl sv. Otce) mohou odpustky získat pro sebe nebo pro duše v očistci ti věřící, kteří se při této příležitosti zúčastní papežské mše ve Vatikánu anebo jiných oslav po celém světě. Pro získání odpustků stačí také strávit přiměřené množství času návštěvou starších lidí v nouzi nebo…

Více Ohlášky na neděli 25. července 2021

Světový den prarodičů a seniorů

„Já jsem s tebou po všechny dny“ jsou slova, jimiž bych se rád jako římský biskup a jako senior, stejně jako ty, na tebe obrátil u příležitosti prvního Světového dne prarodičů a seniorů; celá církev je ti nablízku – lépe řečeno je nám nablízku: má o tebe starost, má tě ráda a nechce tě nechat samotného! Neděli 25. července (a další roky vždy v neděli poblíž památky svatých Jáchyma a Anny) vyhlásil svatý otec František dnem prarodičů a seniorů. Zvolil pro něj motto parafrázující Ježíšova slova z Matoušova evangelia: „Já…

Více Světový den prarodičů a seniorů

Modlitba k prvnímu Světovému dni prarodičů a seniorů 25. července 2021

Děkuji ti, Pane, za útěchu tvé přítomnosti: i v časech osamocení jsi ty mou nadějí a důvěrou, jsi mi skálou a útočištěm od mládí! Děkuji ti, že jsi mi dal rodinu a požehnal mi dlouhým životem. Děkuji ti za chvíle radosti i těžkostí, za sny, které se v mém životě již splnily, i za ty, které mě teprve čekají. Děkuji ti za tento čas obnovené plodnosti, ke kterému mě voláš. Dej mi, Pane, více víry, učiň mě nástrojem svého pokoje, nauč mě, jak objímat ty, kdo trpí víc než já,…

Více Modlitba k prvnímu Světovému dni prarodičů a seniorů 25. července 2021

Nové motu proprio mění pravidla pro předkoncilní liturgii

V pátek byl zveřeněn list „motu proprio“, kterým papež nově definuje způsoby používání předkoncilního misálu. Papež je znepokojen a cítí nutnost zasáhnout. Skupiny spojené se starobylou liturgií nesmí vylučovat legitimitu liturgické reformy, nařízení II. vatikánského koncilu a papežského magisteria.   Papež František se po konzultaci se světovými biskupy rozhodl změnit pravidla pro používání misálu z roku 1962, který jeho předchůdce Benedikt XVI. před čtrnácti lety liberalizoval jako „mimořádný římský ritus“. Dnes (16.7.2021) papež zveřejnil motu proprio „Traditionis custodes“ o používání římské liturgie v podobě před rokem 1970 a připojil k…

Více Nové motu proprio mění pravidla pro předkoncilní liturgii

Ohlášky na neděli 18. července 2021

Dnes je 16. neděle v liturgickém mezidobí. Ve čtvrtek je svátek sv. Marie Magdalény. Při této příležitosti bude mimořádně otevřen kostel sv. Maří Magdalény na Masarykově ulici. Od 16.00 hodin bude příležitost k prohlídce opravovaného kostela a k tiché modlitbě, poutní mši sv. v 18.00 hodin bude sloužit P. Pavel Kafka. V pátek je svátek sv. Brigity Švédské, řeholnice, patronky Evropy. V sobotu ve 14,30 hodin bude poutní mše v nemocniční kapli u sv. Anny. V týdnu budou bohoslužby podle prázdninového pořadu. Příští neděle bude 17. v mezidobí.

Více Ohlášky na neděli 18. července 2021

Ohlášky na neděli 11. července 2021

Dnes je 15. neděle v liturgickém mezidobí. Ve čtvrtek 15. července je památka sv. Bonaventury; je to adorační den farnosti a den vzájemné modlitby farnosti a kněžského semináře. Po ranní mši sv. bude výstav Nejsvětější svátosti, ukončen bude v poledne. Stále je možné se přihlásit v sakristii na adorační službu. V týdnu budou bohoslužby podle prázdninového pořadu, tedy od pondělí do pátku pouze ráno v 7 hodin. Příští neděle bude 15. v mezidobí.

Více Ohlášky na neděli 11. července 2021

Prázdninový pořad bohoslužeb

V červenci a srpnu (od 6.7. do 27.8.) budou ve všední dny (po – pá) bohoslužby POUZE RÁNO v 7:00 hodin. Večerní bohoslužby je možné navštívit v sousední farnosti sv. Jakuba, a to v 19:00 hodin. O sobotách a nedělích zůstává obvyklý pořad mší svatých.     Odpolední a večerní bohoslužby ve všední dny (Po-Pá) jinde v Brně:   15.30 Po až Pá Minorité 17.00 Út až Pá Kapucíni 17.30 Čt, Pá Katedrála sv. Petra a Pavla (ve Čt od 16,30 adorace) 18:00 Po až Pá Husovice, Zábrdovice, Židenice Po,…

Více Prázdninový pořad bohoslužeb

Ohlášky na neděli 4. července 2021

Dnes je 14. neděle v liturgickém mezidobí. Zítra je slavnost svatých Cyrila a Metoděje. Je to doporučený svátek. Mše sv. budou v 7.45, v 9 a v 17.30 hodin. Od úterý do pátku budou mše svaté pouze ráno v 7 hodin. Večerní mše lze v tyto dny navštívit v 19 hodin v kostele sv. Jakuba. Tento prázdninový režim bude platit od pondělí do pátku do posledního srpnového víkendu. V sobotu a v neděli zůstává obvyklý pořad bohoslužeb. Úklid kostela se tento týden nekoná. Termíny úklidů o prázdninách budou zveřejněny na…

Více Ohlášky na neděli 4. července 2021

Ohlášky na neděli 27. června 2021

Dnes je 13. neděle v liturgickém mezidobí. Na dnešní den vyhlásil otec biskup mimořádnou sbírku na pomoc postiženým přírodní katastrofou na jihovýchodní Moravě. Další možnosti jak přispět prostřednictvím Charity nebo fondu PULS najdete na webu farnosti. Výtěžek dnešní sbírky budeme odesílat okamžitě, ale své příspěvky můžete vložit také do konce června do charitní pokladničky. Každoroční sbírka na bohoslovce se bude konat příští neděli. Zítra po ranní mši svaté bude pravidelný úklid kostela. V pondělí je památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka a v úterý slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů,…

Více Ohlášky na neděli 27. června 2021