Ohlášky na neděli 5. září 2021

Dnes je 23. neděle v liturgickém mezidobí.

Zítra (v pondělí) po ranní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela.

Večerní mše sv. v úterý je pro děti, od 16,30 je v sakristii nácvik zpěvu dětské scholy. Ve středu je svátek Narození Panny Marie. Příští neděle bude 24. v mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu.

Během měsíce září můžete hlásit své děti k výuce náboženství, podle počtu dětí a možností bude výuka probíhat ve škole a na faře od začátku října.

Zájemci o přijetí svátosti biřmování a dospělí zájemci o křest se mohou hlásit také během měsíce září, začátek přípravy bude v říjnu.

Přípravy snoubenců začnou v polovině října, přesný termín včas ohlásíme.

Provoz farní kavárny obnovíme PŘÍŠTÍ neděli.

Ve farnosti vítáme otce Pavla Hověze, dosavadního faráře v Brně-Lesné, který je od 1. září výpomocným duchovním u sv. Tomáše. Po náročném období péče o velkou farnost a starostí s výstavbou nového kostela mu vyprošujme Boží pomoc a požehnání a snad i pokojnější kněžskou službu.