Otec biskup Vojtěch zve k donátorství (prosba a info)

POZVÁNÍ K DONÁTORSTVÍ
(přečtěte v ohláškách při bohoslužbách v neděli 26. září 2021)

Milé sestry, milí bratři,
na konci června zasáhlo část jižní Moravy ničivé tornádo. Tato událost vyvolala nečekanou vlnu solidarity a díky ní se postupně daří následky této živelné pohromy zmenšovat. Chci vám všem poděkovat za vaše soucítění s těmi, kdo byli tornádem postiženi a vykořeněni ze svých domovů, které se projevilo nejrůznějšími formami vaší pomoci – modlitbami, osobním dobrovolnickým nasazením nebo finančními dary. Sbírka vyhlášená na pomoc postiženým touto přírodní katastrofou – po započtení zaslaných darů přes portál donátor.cz – vynesla dokonce přes 19,2 milionu korun. Věřím, že ve spolupráci s Diecézní charitou budou vaše dary proměněny v účinnou pomoc.
Další velkou zkouškou vzájemné solidarity bylo období pandemie koronaviru covid-19. Proto bych nyní rád vyjádřil svou vděčnost také všem věřícím, kteří během tohoto období pomáhali svým kněžím, zvláště s přípravou on-line přenosů bohoslužeb, výukou náboženství či jakýmkoliv jiným způsobem. Chci poděkovat i těm, kteří po dobu omezení bohoslužeb, kdy se nekonaly ani kostelní sbírky, podporovali svou farnost zasíláním bezhotovostních darů, a to i přes určitou nejistotu, kterou jsme všichni prožívali.
Jsou to již dva roky, co byla pravidelná zářijová sbírka na účely fondu PULS, tedy na podporu kněží a pastorace, zrušena s důvěrou, že se najde dostatek dárců, kteří svými dary pomohou. Mám radost, že tato důvěra nebyla zklamána a že stále roste počet těch, kteří svým přihlášením se k donátorstvím dávají najevo, že jim na budoucnosti naší diecéze záleží.
Jen v loňském roce činily dary donátorů téměř 15 milionů korun a jejich počet se blíží sedmi tisícům. Budu velmi vděčný, když myšlenka „velké rodiny malých dárců“, na které je podpora kněží a pastorace naší diecéze postavena, najde v diecézi co největší odezvu. Proto vás chci do donátorské rodiny znovu pozvat. Děkuji všem, kteří se již donátory stali, a děkuji těm, kteří přijmou dnešní pozvání.
Rád bych zopakoval starou moudrost, která praví, že k tomu, aby se dílo dařilo, jsou potřeba trojí ruce. Jedny, které se za zdar celého díla modlí, druhé, které pomáhají a slouží, a třetí, které tuto službu podporují penězi. Děkuji tedy každému z vás, kdo svými modlitbami, pravdivým křesťanským životem a svými dary přispíváte k životu a rozkvětu naší diecéze.
Ze srdce každému z vás žehnám.
Vás biskup Vojtěch

K tomu připojuji několik praktických informací

Naše farnost se společně s ostatními farnostmi podílí na financování mezd všech kněží diecéze. Proto donátorství, ke kterému nás otec biskup pozval, je pro naši farnost stejně tak důležité jako zajištění prostředků pro chod farnosti (na opravy, energie atd.).
Děkuji všem, kteří se k donátorství již přihlásili, protože dary donátorů snižují odvody, kterými farnost přispívá, a pro naši farnost tak zůstává více prostředků ze sbírek. Věřím, že se řady donátorů ještě rozrostou. Aktuální informace o počtu donátorů a výši příspěvků najdete na webu a na nástěnce v předsíni kostela. V současnosti každý donátor přispívá v průměru asi 200 Kč měsíčně.
Stát se donátorem je velmi snadné. Stačí kliknout na <https://donator.cz> nebo vyplnit přihlášku, kterou dnes obdržíte u východu kostela, budeme vděčni za každého nového dobrodince. Podle uvážení prosím zvolte výši daru a způsob zasílání (převodem, SIPO, atd.).
Ještě bych rád připomněl, že v rámci pomoci farnostem v době covidu získá každá farnost 500 Kč navíc za každého donátora, který se přihlásí v letošním roce.
Zároveň díky novelizaci zákona o dani z příjmu v důsledku pandemických opatření mohou využít všichni donátoři slevu až 30 % ze základu daně.
Jan Mráz, farář