Ohlášky na neděli 26. září 2021

Slavíme 26. neděli v liturgickém mezidobí.

V pondělí je památka svatého Vincence z Paula, kněze, po večerní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela.
V úterý je slavnost sv. Václava, hlavního patrona českého národa, je to doporučený svátek a mše svaté budou v 7,45, v 9 a v 17,30. Večerní mše svatá tentokrát nebude pro děti.
Ve středu je svátek svatých Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů, ve čtvrtek je památka svatého Jeronýma, kněze a učitele církve. V pátek, který je prvním pátkem měsíce října, je památka svaté Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve. Po večerní mši sv. bude eucharistická adorace a v 19 hodin modlitební večer komunity Emmanuel.
V sobotu je památka svatých andělů strážných.

Stále je možné přihlašovat děti k výuce náboženství, podrobnosti na webu a na nástěnce. Podobně i příprava na svátost biřmování a křest dospělých. Ve čtvrtek je první setkání kurzu Alfa, a to v 19 hodin u Jezuitů.

Také vás zveme na farní výlet pro rodiny, který proběhne v sobotu 2. října. Bližší informace najdete na nástěnkách v kostele a v sakristii.

Příští neděle bude 27. v mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu, s výjimkou slavnosti svatého Václava.