Ohlášky na neděli 19. září 2021

Slavíme 25. neděli v liturgickém mezidobí.

V pondělí je památka svatých Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a dalších 101 korejských mučedníků; po ranní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela.
V úterý je svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty a ve čtvrtek je památka sv. Pia z Pietrelčiny, kněze.

Výuka náboženství v tomto školním roce začne od října. Na ZŠ Kotlář-ská a ZŠ Antonínská bude probíhat formou kroužku. Výuka bude také na faře a je otevřená dětem ze všech škol. Přihlášky podávejte do konce září.
Příprava na svátost biřmování bude zahálena ve čtvrtek 7. října v 19 hodin na faře u sv. Jakuba. Přihlášky prosíme také do konce září.
Podrobnější informace najdete na nástěnce a na webu.

Brzy také začne nový běh kurzu Alfa. Každý, kdo přemýšlí o smyslu života, by měl dostat příležitost prozkoumat křesťanskou víru, mít možnost zeptat se na co chce a říct, co si myslí. Máte-li takové lidi mezi svými přáteli nebo ve svém okolí, pozvěte je na kurz Alfa. Úvodní večer je 30. září v 19 hodin u Jezuitů, v aule Martina Středy, Mozartova 5.

Všechny zveme na farní výlet pro rodiny, který proběhne v sobotu 2. října. Bližší informace najdete na nástěnkách v kostele a v sakristii.

************
Po vyřízení administrativních záležitostí byly převezeny do České republiky ostatky biskupa Petra Esterky.
Za jeho život a službu poděkujeme při mši svaté v pátek 24. září 2021 v 9.30 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně a v 15.00 hodin v kostele sv. Václava v jeho rodišti v Dolních Bojanovicích.
Rozloučení v katedrále bude možné také na YouTube Katedrála Petrov.
************

Příští neděle bude 26. v mezidobí.
Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu.