Ohlášky

Ohlášky na neděli 11. dubna 2021

Dnes je 2. neděle velikonoční, zvaná Božího milosrdenství. Večer od 20 hodin do vyčerpání míst je možné se registrovat k účasti na bohoslužbách příští neděle. Pravidelný úklid kostela bude zítra po večerní mši svaté. Bohoslužby budou podle obvyklého rozvrhu, v neděli pak ještě navíc mše svaté v 10 a v 17,30 jako dnes. Příští neděle bude 3. velikonoční.

Více Ohlášky na neděli 11. dubna 2021

Ohlášky na neděli 4. dubna 2021

Dnes je slavnost Zmrtvýchvstání Páně, začíná doba velikonoční. Během nadcházejících padesáti dní nás církev zve k vděčné oslavě Kristova vítězství nad hříchem a smrtí. Zítra, na velikonoční pondělí, budou bohoslužby v 7,45 v 9,00 a v 17,30. Po zbytek týdne budou bohoslužby podle obvyklého rozvrhu, v neděli pak budou ještě navíc bohoslužby v 10 a v 17,30 jako dnes. Příští neděle bude 2. velikonoční. Prosíme Vás i nadále o respektování vládních opatření, a to i tak, že na nedělní a sváteční bohoslužby přijdete pouze po registraci; ta tentokrát začne až…

Více Ohlášky na neděli 4. dubna 2021

Ohlášky na neděli 28. března 2021

Dnes je Květná neděle, začíná Svatý týden umučení a vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista. Prosíme Vás o pomoc s úklidem kostela zítra po večerní mši svaté. Příležitost ke svátosti smíření bude od pondělí do středy vždy od 15,30 do 18 hodin, na Zelený čtvrtek a Velký pátek již od 14 avšak pouze do 16.30 hodin. Během obřadů Svatého třídenní se v našem kostele nezpovídá. Od pondělí do středy budou bohoslužby podle obvyklého rozvrhu. Na Zelený čtvrtek bude pouze jedna mše svatá Na památku večeře Páně, v 17.30 hodin. Pak bude…

Více Ohlášky na neděli 28. března 2021

Ohlášky na neděli 21. března 2021

Dnes slavíme pátou neděli postní. Zítra, 22. března, uplyne rok od úmrtí první oběti nemoci COVID-19. Česká biskupská konference zve k připojení k občanské iniciativě „Minuta ticha“ která chce připomenout a uctít již přes 24 500 obětí této nemoci v naší zemi. Tam, kde je to možné, se mají v poledne rozeznít kostelní zvony. Prosíme Vás o pomoc s úklidem kostela zítra po ranní mši svaté. Ve čtvrtek je slavnost Zvěstování Páně, je to doporučený svátek. Pořad bohoslužeb bude podle obvyklého rozšířeného programu, tedy navíc mše sv. v neděli v…

Více Ohlášky na neděli 21. března 2021

Výzva biskupů ke sčítání lidu 2021

Bratři a sestry, 27. března 2021 začne sčítání lidu, které bylo naposledy před deseti lety. Tak jako minule, i tentokrát bude odpověď na otázku příslušnosti k náboženské víře a příslušnosti k církvi dobrovolná. Z pohledu katolické církve je příslušnost k církvi dána křtem. Katolík je ten, kdo byl v církvi katolické pokřtěn, a tato skutečnost byla zaznamenána do církevních matrik. Za posledních sto let prošla evidence náboženského vyznání a příslušnosti k církvi několika změnami, a nyní je dobrovolná. Česká biskupská konference v roce 2020 publikovala statistický údaj, akceptovaný odbornou veřejností,…

Více Výzva biskupů ke sčítání lidu 2021

Doporučené materiály k prožití Velikonoc v rodině

Video-katecheze Godly play k prožití Svatého týdne od Květné neděle ke Vzkříšení Páně –  www.live4g.cz Farní křížová cesta na Velký pátek – Chudčice 2021 – Ježíš a já Instruktážní videa Velikonoce v rodině – YouTube Liturgie.cz Velikonoční omalovánky (Křížová cesta, Svatý týden, pracovní listy…) – Dílna Všech svatých Brno Různé materiály k prožití Velikonoc s dětmi na webu – víra.cz Programy a aktivity v různých farnostech (průběžně doplňují samy farnosti) na webu – velikonoce.cz (využíváme k registraci na bohoslužby) Komentáře k biblickým čtením Velikonočního tridua – České katolické biblické dílo…

Více Doporučené materiály k prožití Velikonoc v rodině

Ohlášky na neděli 14. března 2021

Dnes slavíme čtvrtou neděli postní. Zítra (v pondělí) po večerní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela. Pořad bohoslužeb bude podle obvyklého rozšířeného programu, tedy navíc mše sv. v neděli v 10 a v 17,30. Kromě toho v pátek v 17 hodin křížová cesta a ve středu a v pátek ve 20 hodin kající pobožnost. Na nedělní mše svaté je i nadále možný přístup pouze pro ty, kteří se ohlásí přes registrační systém, registrace pro příští neděli bude zahájena ve 20 hodin. Příští neděle bude pátá postní.

Více Ohlášky na neděli 14. března 2021

Ohlášky na neděli 7. března 2021

Dnes slavíme třetí neděli postní. Zítra (v pondělí) po ranní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela. V sobotu je Slavnost posvěcení našeho kostela. Je to také výroční den zvolení papeže Františka. Prosíme Vás zvláště v tento den o modlitbu za naši farnost a za svatého otce. Pořad bohoslužeb bude podle obvyklého rozšířeného programu, tedy navíc mše sv. v neděli v 10 a v 17,30. Kromě toho v pátek v 17 hodin křížová cesta a ve středu a v pátek ve 20 hodin kající pobožnost. Na nedělní mše svaté je…

Více Ohlášky na neděli 7. března 2021

Ohlášky na neděli 28. února 2021

Dnes slavíme druhou neděli postní. Nově vyhlášený nouzový stav a nová protipandemická opatření nemění nic na dosavadních omezeních bohoslužeb. Připomínáme ovšem dispens od účasti na nedělní bohoslužbě a prosíme, abyste opravdu dobře zvážili případná rizika, pokud se bohoslužeb zúčastníte. Zároveň prosíme, abyste zde v kostele (a pochopitelně i všude jinde) velmi pečlivě dodržovali hygienická opatření, zvláště desinfekci rukou, ochranu dýchacích cest respirátorem a rozestupy. Při bohoslužbách nadále nezpíváme, nepodáváme si ruce a svaté přijímání přijímáme na ruku. Pořad bohoslužeb bude podle obvyklého rozšířeného programu, tedy navíc mše sv. v neděli…

Více Ohlášky na neděli 28. února 2021

Ohlášky na neděli 21. února 2021

Slavíme první neděli postní. Dnešní sbírka je určena na dobročinnost sv. Otce, tzv. svatopetrský haléř. V pondělí je svátek Stolce svatého apoštola Petra, po ranní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela. K obvyklému rozvrhu bohoslužeb přibudou mše sv. v neděli v 10 a v 17,30 tak jako dnes, v pátek v 17 hodin křížová cesta a ve středu a v pátek ve 20 hodin kající pobožnost – pouze pro sledování přes internet. Na nedělní mše svaté je i nadále nutná registrace, pro příští neděli bude zahájena dnes ve 20…

Více Ohlášky na neděli 21. února 2021