Ohlášky na neděli 16. ledna 2022

Slavíme 2. neděli v liturgickém mezidobí. Dnes končí Tříkrálová sbírka, pokud ještě chcete přispět, je možno použít charitní pokladničku poblíž vchodu do kostela, případně dárcovskou SMS nebo bezhotovostní převod.

Zítra je památka sv. Antonína, opata, po večerní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela. V úterý je památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, začíná týden modliteb křesťanů za jednotu.
V pátek je památka sv. Anežky, panny a mučednice.

Příští neděle bude třetí v liturgickém mezidobí, v 10 hod. zahájíme v sakristii přípravu na první svaté přijímání. Prosíme, aby se s dětmi zúčastnili také rodiče.

Papež František ustanovil třetí neděli v mezidobí jako neděli Božího slova. Jednou z forem starostlivosti o šíření Písma svatého je i to, že výtěžek kostelních sbírek příští neděle bude odeslán ve prospěch biblického apoštolátu (Českého katolického biblického díla a České biblické společnosti).

Bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu.