Ohlášky na neděli 9. ledna 2022

Dnes je svátek Křtu Páně, končí liturgická doba vánoční a začíná první týden liturgického mezidobí.

Zítra (v pondělí) po ranní mši svaté se koná úklid kostela.

Příští neděle bude druhá v liturgickém mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu.

Příprava na první svaté přijímání bude letos zahájena již 23. ledna. Setkání budou probíhat vždy v neděli v 10,00 v sakristii. Podrobnosti a přihlášky najdete na farním webu.

Od 1. do 16. ledna probíhá Tříkrálová sbírka. Hlavní možností přispět jsou pevné pokladničky, dárcovské SMS a bezhotovostní převody. V našem kostele můžete pro předání svého daru využít zvlášť označenou charitní pokladničku vzadu u hlavního vchodu.