Ohlášky na neděli 2. ledna 2022

Dnes je druhá neděle po Narození Páně. Zítra je památka Nejsvětějšího jména Ježíš, po večerní mši svaté se koná úklid kostela. V úterý nebude nácvik dětské scholy ani nebude mše svatá pro děti.

Ve čtvrtek je slavnost Zjevení Páně, je to doporučený svátek, který oslavíme třemi bohoslužbami, vigilií ve středu v 17,30 a ve čtvrtek v 7 a v 17,30 hodin. Tradiční žehnání vody, kadidla a křídy bude při večerní mši svaté ve čtvrtek (v den slavnosti).

Pátek je prvním pátkem měsíce ledna, po večerní mši sv. bude obvyklý prvopáteční program: krátká adorace a svátostné požehnání a v 19 hodin modlitební večer s komunitou Emmanuel.

Příští neděli bude svátek Křtu Páně, kterým končí vánoční liturgická doba. Při mši svaté v 11 hodin bude obřad přijetí do katechumenátu.

Bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu.

Příprava na první svaté přijímání bude letos zahájena již 23. ledna. Přihlaste, prosím, také ty děti, kterým vzhledem k pandemickým opatřením nebylo umožněno tuto přípravu vykonat vloni. Setkání budou probíhat vždy v neděli v 10,00 v sakristii. Podrobnosti a přihlášky najdete na farním webu.

Od 1. do 16. ledna probíhá Tříkrálová sbírka. Zatímco vloni nebylo možné koledovat, letos to za dodržení epidemických opatření možné bude, ovšem stále v omezené míře. Hlavní možností přispět tak budou pevné pokladničky, dárcovské SMS a bezhotovostní převody. Více najdete na stránkách Charity. V našem kostele můžete pro předání svého daru využít zvlášť označenou charitní pokladničku vzadu u hlavního vchodu.