Ohlášky

Dopad vládních opatření z 8. října 2020

Diecézní biskup brněnský Vojtěch Cikrle udělil pro věřící brněnské diecéze až do odvolání dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě. Dále jsou zrušeny společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území brněnské diecéze, při nichž počet účastníků přesahuje 10 osob. U svateb a pohřbů je od pondělí 19. října 2020 povolena účast maximálně 30 osob. Pokud jde o naši farnost, BOHOSLUŽBY budou BEZ ÚČASTI VĚŘÍCÍCH. Přenosy bohoslužeb z kostela sv. Tomáše lze sledovat na internetu, od 12.10. budeme takto…

Více Dopad vládních opatření z 8. října 2020

Ohlášky na neděli 11. října 2020

Dnes je 28. neděle v liturgickém mezidobí. Farní kavárna dnes není otevřena. V pondělí je nezávazná památka sv. Radima, biskupa, ve středu je nezávazná památka sv. Kalista I., papeže a mučedníka, ve čtvrtek je památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve. V pátek je nezávazná památka sv. Hedviky, řeholnice, a také nezávazná památka svaté Markéty Marie Alacoque, panny. V sobotu je památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka. Příští neděle je 29. v liturgickém mezidobí. Zítřkem vstupují v platnost mimořádná vládní opatření, v jejichž důsledku nebudou v našem…

Více Ohlášky na neděli 11. října 2020

Ohlášky na neděli 4. října 2020

Dnes je 27. neděle v liturgickém mezidobí. Zítra po ranní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela. Ve středu je památka Panny Marie Růžencové. V úterý bude dětská mše svatá, nebude ale nácvik zpěvu přede mší svatou. Od pondělí do pátku vždy v 17 hodin bude růžencová pobožnost. Připomínáme, že tento týden začíná výuka náboženství na faře, od 15:00 pro starší děti a od 15:50 pro mladší děti. Výuka na faře i na školách by měla i přes mimořádná opatření probíhat normálně, nejedná se o volnočasovou aktivitu. Příští neděle bude…

Více Ohlášky na neděli 4. října 2020

Mimořádná opatření od 5. října 2020

Biskup Vojtěch s platností od 10. října 2020 do ukončení stávajících vládních krizových opatření, uděluje věřícím brněnské diecéze dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě v těch farnostech, kde počet návštěvníků nedělní bohoslužby převyšuje aktuálně povolenou kapacitu, tedy 100 osob s rozestupy, což je i u nás. Nadále platí dřívější dispenz od fyzické účasti na nedělní bohoslužbě pro věřící brněnské diecéze, kteří patří do rizikových skupin. Od 5. do 18.10. je omezen počet účastníků bohoslužeb na 100 osob. Omlouváme se předem, pokud se stane, že někdo nebude vpuštěn do kostela….

Více Mimořádná opatření od 5. října 2020

Ohlášky na neděli 27. září 2020

Dnes je 26. neděle v liturgickém mezidobí. Zítra, o slavnosti sv. Václava jsou bohoslužby v 7,45 v 9 a v 17,30. Při mši svaté v 9 hodin přijmou naši biřmovanci svátost křesťanské dospělosti. Doprovázejte je modlitbou, ale vzhledem k hygienickým opatřením a k jejich vyššímu počtu, prosím, abyste upřednostnili návštěvu ostatních mší svatých. Všechny lavice v kostele budou vyhrazeny pro biřmovance a jejich rodiny. Děkujeme Vám za laskavé pochopení. V úterý je svátek svatých archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela, v 15.30 bude v našem kostele sloužena mše svatá za Evu…

Více Ohlášky na neděli 27. září 2020

Ohlášky na neděli 20. září 2020

Dnes je 25. neděle v liturgickém mezidobí. Zítra je svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty, ve středu památka sv. Pia z Pietrelčiny, kněze. Příští neděle bude 26. v liturgickém mezidobí. Milí bratři a sestry, zřejmě jste zaznamenali, že v týdnu vláda zpřísnila preventivní hygienická opatření. Ve vnitřních prostorách, tedy i v kostelích, jsou zakázány akce kde by se zúčastnilo více jak 10 stojících osob. Kapacita kostela je tedy určena počtem míst v lavicích. Je také nutné používat ochranu úst a nosu. K tomu vyhlásil otec biskup Vojtěch dispens od fyzické účasti…

Více Ohlášky na neděli 20. září 2020

Ohlášky na neděli 13. září 2020

Dnes je 24. neděle v liturgickém mezidobí. Dnes se koná odložená velkopáteční sbírka na pomoc křesťanům ve svaté zemi. V pondělí je svátek Povýšení Svatého Kříže, po večerní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela. V úterý je památka Panny Marie Bolestné. Ve středu je památka svaté Ludmily, v 19 hodin bude navíc mše sv. pro mladé s komunitou Emmanuel. Jinak budou bohoslužby po celý týden podle obvyklého rozvrhu. Příští neděli po skončení „deváté“ mše sv. bude na faře v prostorách farní kavárny setkání ministrantů ve věku 6–15 let s…

Více Ohlášky na neděli 13. září 2020

Ohlášky na neděli 6. září 2020

Dnes je 23. neděle v liturgickém mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu. V úterý je svátek Narození Panny Marie, příští neděle bude 24. v liturgickém mezidobí. Příští neděli vykonáme odloženou velkopáteční sbírku na pomoc křesťanům ve svaté zemi, tzv. „na Boží hrob“. Od této neděle opět probíhají v sakristii během mše sv. v 9.00 katecheze předškolních dětí, vždy od začátku mše svaté do průvodu s dary. Srdečně zveme. Dnes také zahajujeme odloženou přípravu dětí na první svaté přijímání. Bude bývat vždy v neděli v 10 h v…

Více Ohlášky na neděli 6. září 2020

Ohlášky na neděli 30. srpna 2020

Dnes je 22. neděle v liturgickém mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu. Zítra po večerní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela. V úterý je první mše pro děti v tomto školním roce, připomínáme, že letos už ne ve středu, ale v úterý. Dětská schola se bude pravidelně scházet na zkouškách vždy před dětskou mší svatou, tedy už toto úterý od 16.30 v sakristii. Na zkoušky zveme děti starší 5 let, spolu s rodiči, kteří by také rádi chválili Boha zpěvem. V úterý po večerní mši svaté začnou také…

Více Ohlášky na neděli 30. srpna 2020

Ohlášky na neděli 23. srpna 2020

Dnes je 21. neděle v liturgickém mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu. Zítra je svátek sv. Bartoloměje, apoštola, ve čtvrtek je památka sv. Moniky a v pátek je památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve. V sobotu je památka Umučení Jana Křtitele. Příští neděle bude 22. v liturgickém mezidobí. Při bohoslužbách v 9 a v 11 hodin požehnáme dětem do začátku nového školního roku. Od příští neděle budou v sakristii během mše sv. v 9.00 opět probíhat katecheze předškolních dětí, vždy od začátku mše svaté do průvodu…

Více Ohlášky na neděli 23. srpna 2020