Ohlášky

Ohlášky na neděli 12. prosince 2021

Slavíme Třetí neděli adventní. Zítra je památka sv. Lucie, panny a mučednice, po ranní mši svaté se koná úklid kostela. V úterý je památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve. Již minulou neděli jsme informovali o vánočních balíčcích pro staré a opuštěné lidi, které připravuje Farní charita a prosí Vás o přispění cukrovím, ovocem a ořechy; ty je možno přinášet do sakristie ode dneška až do úterý 21. prosince do 8.00 ráno, vždy před nebo po mši svaté. Všem dárcům předem děkujeme. Příští neděle bude Čtvrtá adventní. Bohoslužby…

Více Ohlášky na neděli 12. prosince 2021

Ohlášky na neděli 5. prosince 2021

Slavíme Druhou neděli adventní. Děkujeme těm, kdo v sobotu pomohli s mimořádným předvánočním úklidem kostela. V pondělí pravidelný úklid nebude. Zítra je památka sv. Mikuláše, biskupa a v úterý je památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve. Ve středu je slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu, je to doporučený svátek. Farní charita připravuje i letos vánoční balíčky pro staré a opuštěné lidi a prosí, abyste podle svých možností přispěli cukrovím, ovocem a ořechy. Své příspěvky můžete přinášet do sakristie kdykoli od příští neděle před a po mši svaté…

Více Ohlášky na neděli 5. prosince 2021

Ohlášky na neděli 28. listopadu 2021

Slavíme První neděli adventní. Od 15 hodin proběhne na faře tradiční zdobení perníčků. Od této neděle začínáme v sakristii zapisovat úmysly mší svatých na příští kalendářní rok. V pondělí po ranní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela. V úterý je svátek sv. Ondřeje, apoštola. V pátek je památka sv. Františka Xaverského, kněze. Je to první pátek měsíce prosince, po večerní mši svaté bude eucharistická adorace a svátostné požehnání, poté pak modlitba a adorace komunity Emmanuel. Brožurku Průvodce adventem, kterou připravilo Pastorační středisko, si můžete zakoupit v kostele, nebo stáhnout…

Více Ohlášky na neděli 28. listopadu 2021

Ohlášky na neděli 21.11.2021

Dnes je slavnost Ježíše Krista Krále. Zítra je památka sv. Cecílie, panny a mučednice, po večerní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela. Ve středu je památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze, a druhů, mučedníků. Příští neděle je první adventní. Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu. Od pondělí se mění protiepidemická opatření. Pro bohoslužby platí rozestupy 1,5 metru, s výjimkou osob ze společné domácnosti, a nadále platí povinnost nošení respirátorů. Pro ostatní setkávání (mimo bohoslužeb) platí, že se jich mohou účastnit pouze osoby s dokončeným očkováním, nebo s…

Více Ohlášky na neděli 21.11.2021

Předseda ČBK Jan Graubner: Nechte se z ohledu na ostatní očkovat

Prohlášení olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy ČBK, ke zhoršující se situaci pandemie covid-19 v naší zemi. Počty nakažených covidem-19 rychle stoupají. Není to výzva ke strachu či panice, ale k větší důvěře v Boží ochranu a pomoc, na kterou ovšem můžeme spoléhat jen tehdy, pokud se snažíme vidět Božíma očima a plnit Boží přání. Snad je nová vlna pandemie výzvou k vážnému zamyšlení a lepšímu nasměrování našich životů. Snad je to pozvání k větší ohleduplnosti k druhým. Vím, že téma očkování rozděluje společnosti a nechci přispět k ještě většímu rozkolu….

Více Předseda ČBK Jan Graubner: Nechte se z ohledu na ostatní očkovat

Ohlášky na neděli 7. listopadu 2021

Slavíme 32. neděli v liturgickém mezidobí. Zítra po večerní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela. V úterý je svátek Posvěcení Lateránské baziliky, ve středu je památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve a ve čtvrtek je památka svatého Martina, biskupa. V pátek je památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka, a v sobotu je památka svaté Anežky České, panny. Příští neděle bude 33. v liturgickém mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu. Podobně jako loni, také letos byla rozšířena možnost získání plnomocných odpustků pro zemřelé na celý měsíc listopad. Podrobnosti jsou…

Více Ohlášky na neděli 7. listopadu 2021

Ohlášky na neděli 31. října 2021

Slavíme 31. neděli v liturgickém mezidobí. Zítra je slavnost Všech svatých, je to doporučený svátek. Po ranní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela. V úterý je Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Mše sv. v 17.30 nebude „dětská“. Ve čtvrtek je památka sv. Karla Boromejského, biskupa. Pátek je prvním pátkem měsíce listopadu, po večerní mši svaté bude eucharistická adorace a svátostné požehnání, poté pak modlitba a adorace komunity Emmanuel. Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu. Příští neděle bude 32. v liturgickém mezidobí. Jako každý rok, i letos je…

Více Ohlášky na neděli 31. října 2021

Pozvání faráře k zapojení do synodního procesu

Milí přátelé, všechny Vás srdečně zvu k zapojení do konzultační fáze Synody, vyhlášené papežem Františkem. Nabízí se možnost prodiskutování několika témat a můžete za sebou zanechat stopu v podobě názorů, nových impulsů, nápadů, podnětů, své spokojenosti nebo i nespokojenosti. V naší farnosti je možné se přihlásit do skupinek prostřednictvím formuláře na webu nebo v sakristii u kostelníka Pavla Zahradníka – který s Vámi onen formulář vyplní :-). Přihlášeným budou následně nabídnuty termíny a témata, ze kterých si budou moci vybrat. Přihlásit se můžete i v případě, že máte vlastní skupinu,…

Více Pozvání faráře k zapojení do synodního procesu

Ohlášky na neděli 24. října 2021

Slavíme 30. neděli v liturgickém mezidobí, světový den modliteb za misie. Výtěžek dnešní sbírky bude odeslán na podporu papežským misijních děl. Zítra po večerní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela. Ve čtvrtek je svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů, v pátek v naší diecézi slavíme památku blahosl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice. Blíží se památka zesnulých. Pro ty, kteří by z vážného důvodu nemohli navštívit hřbitov v prvním listopadovém týdnu, platí výjimečně možnost získat plnomocné odpustky pro zemřelé již od zítřka. Podrobnosti jsou na nástěnce, farním webu i…

Více Ohlášky na neděli 24. října 2021