Ohlášky na neděli 6. března 2022

Dnes je 1. neděle postní. Tak jako před týdnem, i dnes Vás zveme navečer od 18 do 19 hodin sem do kostela k modlitbě za mír.

Výtěžek sbírky minulou neděli byl převeden Charitě pro pomoc postiženým válkou na Ukrajině. Chcete-li ještě přispět penězi, můžete využít charitní pokladničky vzadu v kostele. Můžete-li pomoci i jinak, kontakty najdete na stránkách Charity. Děkujeme, že na tento úmysl nezapomínáte ve Vašich osobních modlitbách a děkujeme i za Vaši jakkoli vyjádřenou solidaritu.

Zítra (v pondělí) po ranní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela. V úterý nebude nácvik dětské scholy, ani mše svatá pro děti. V pátek od 17 hodin nabízíme možnost společné modlitby při pobožnosti křížové cesty.

Připomínáme blížící se termín kurzu Alfa, prosíme, pozvěte ty, kteří se zajímají o křesťanství nebo se ptají na Boha. Bližší informace jsou na plakátku na nástěnce.

Na příští neděli připadá výročí posvěcení našeho kostela roku 1356, slavit budeme 2. neděli postní. Při mši svaté v 11 hodin bude sedm katechumenů naší farnosti zařazeno mezi čekatele křtu. Prosím, provázejme katechumeny svou modlitbou.

Bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu.