Ohlášky na neděli 20. března 2022

Dnes je 3. neděle postní. Od 18 do 19 hodin vás zveme sem do kostela k modlitbě za mír. Pro finanční dary na pomoc Ukrajině je stále možno využít charitní pokladničku vzadu v kostele. Děkujeme Vám za jakkoli vyjádřenou solidaritu.

Dnes v 15 hodin je možné se zúčastnit Postní meditace s hudbou v kostele sv. Augustina. Vystoupí Graffovo kvarteto a přednese Sedm posledních slov Vykupitelových na kříži od Josefa Haydna a duchovním zamyšlením je doprovodí P. Tomáš Koumal. Program je spojen s prezentací Hospice sv. Alžběty v Brně a veřejnou sbírkou ve prospěch hospice.

Zítra (v pondělí) po ranní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela. V úterý od 17.00 bude křížová cesta pro děti. V pátek je slavnost Zvěstování Páně; v 17 hodin se koná pobožnost křížové cesty.

V pátek večer v 19 hodin vás zveme do katedrály sv. Petra a Pavla podle výzvy papeže Františka k aktu zasvěcení (více zde).
Od 20 hodin pak v  kostele Nalezení sv. Kříže (u kapucínů) proběhne iniciativa 24 hodin pro Pána a pro Ukrajinu, zakončena bude mší sv. v sobotu v 17 hodin. Po celou dobu (v noci i ve dne, vyjma času ranní mše sv.) bude adorace Nejsvětější svátosti a v sobotu od 9 do večerní mše bude příležitost k přijetí svátosti smíření.

Příští neděle bude Čtvrtá postní. V 18 hodin bude v našem kostele benefiční koncert pro Ukrajinu, vystoupí při něm pěvecký sbor VUT v Brně Vox Iuvenalis a smíšený sbor Kantiléna. Srdečně Vás zveme k účasti.

Bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu.