Ohlášky na neděli 27. března 2022

Dnes je 4. neděle postní. V 18 hodin bude zde v kostele benefiční koncert pro Ukrajinu, vystoupí při něm pěvecký sbor VUT v Brně Vox Iuvenalis a smíšený sbor Kantiléna. Srdečně Vás zveme k účasti.

Dnes ještě můžete přispět do charitní pokladničky vzadu v kostele lidem postiženým válkou na Ukrajině.

Zítra (v pondělí) po večerní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela. V úterý a v pátek od 17.00 bude pobožnost křížové cesty; v úterý pro děti.

Bohoslužby po celý týden budou podle pravidelného pořadu, příští neděle bude Pátá postní.