Ohlášky

Přednášky v příštím týdnu

1) Teologické večery – 21. 10. 2021 Třetí večer 21.10.2021 nabídne od 17.30 přednášku doc. Dr. Petra Marečka,Th.D. s názvem Tomáš, jeden ze Dvanácti, který se při setkání se vzkříšeným Ježíšem vyznačuje pochybnostmi a skepsí a který pronáší nejvyšší christologické vyznání v Janově evangeliu. Od 18.45 hodin se bude možné s Mgr. Stanislavem Drobným, Th.D. zamýšlet nad tématem Tajemství Boží existence. Podtitul přednášky: Poznatelnost Boží, cesty a překážky. Večer se bude konat v sále Biskupství brněnského v Brně, na Petrově 2, za katedrálou  od 17:30 do 20:00 hodin. Na přednášky se…

Více Přednášky v příštím týdnu

Ohlášky na neděli 10. října 2021

Slavíme 28. neděli v liturgickém mezidobí. Zítra po večerní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela. V úterý v 19 hodin bude na faře první poprázdninové setkání katechumenů, jak těch, kteří pokračují, tak těch, kteří teprve začínají. V pátek je památka svaté Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve. Po celý měsíc říjen vás zveme k modlitbě růžence zde v kostele, a to od pondělí do pátku vždy od 17 hodin. Příští neděle bude 29. v mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu. Papež František dnes bohoslužbou ve…

Více Ohlášky na neděli 10. října 2021

Pozvání českých a moravských biskupů k synodálnímu procesu

Drahé sestry a drazí bratři! Celá církev se v těchto dnech vydává na společnou cestu, aby zakusila synodalitu. Slovo synoda znamená doslova „společně na cestě“. Jde o nový impuls papeže Františka a jeho spolupracovníků, abychom my všichni znovuobjevili své místo ve společenství církve, aktivně se podíleli na jejím životě a usilovali o naplnění poslání církve. Od neděle 17. října 2021, začíná v každé diecézi na celém světě první fáze synody 2021 – 2023, která má formu naslouchání Božímu lidu v jeho celku. Chceme i v našich diecézích a apoštolském exarchátu…

Více <a href="https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/211001synoda-2021-2023-krok-za-krokem">Pozvání českých a moravských biskupů k synodálnímu procesu</a>

Ohlášky na neděli 3. října 2021

Slavíme 27. neděli v liturgickém mezidobí. Zítra je památka svatého Františka z Assisi, po ranní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela. Ve čtvrtek je památka Panny Marie Růžencové. Po celý měsíc říjen vás zveme k modlitbě růžence zde v kostele, a to od pondělí do pátku vždy od 17 hodin. Příští neděle bude 28. v mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu. Pro děti od 5 do 8 let je tu nová nabídka, Bible stories – biblické příběhy a tvoření v angličtině. Budou se konat na faře…

Více Ohlášky na neděli 3. října 2021

Ohlášky na neděli 26. září 2021

Slavíme 26. neděli v liturgickém mezidobí. V pondělí je památka svatého Vincence z Paula, kněze, po večerní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela. V úterý je slavnost sv. Václava, hlavního patrona českého národa, je to doporučený svátek a mše svaté budou v 7,45, v 9 a v 17,30. Večerní mše svatá tentokrát nebude pro děti. Ve středu je svátek svatých Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů, ve čtvrtek je památka svatého Jeronýma, kněze a učitele církve. V pátek, který je prvním pátkem měsíce října, je památka svaté Terezie od Dítěte…

Více Ohlášky na neděli 26. září 2021

Otec biskup Vojtěch zve k donátorství (prosba a info)

POZVÁNÍ K DONÁTORSTVÍ (přečtěte v ohláškách při bohoslužbách v neděli 26. září 2021) Milé sestry, milí bratři, na konci června zasáhlo část jižní Moravy ničivé tornádo. Tato událost vyvolala nečekanou vlnu solidarity a díky ní se postupně daří následky této živelné pohromy zmenšovat. Chci vám všem poděkovat za vaše soucítění s těmi, kdo byli tornádem postiženi a vykořeněni ze svých domovů, které se projevilo nejrůznějšími formami vaší pomoci – modlitbami, osobním dobrovolnickým nasazením nebo finančními dary. Sbírka vyhlášená na pomoc postiženým touto přírodní katastrofou – po započtení zaslaných darů přes…

Více Otec biskup Vojtěch zve k donátorství (prosba a info)

Ohlášky na neděli 19. září 2021

Slavíme 25. neděli v liturgickém mezidobí. V pondělí je památka svatých Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a dalších 101 korejských mučedníků; po ranní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela. V úterý je svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty a ve čtvrtek je památka sv. Pia z Pietrelčiny, kněze. Výuka náboženství v tomto školním roce začne od října. Na ZŠ Kotlář-ská a ZŠ Antonínská bude probíhat formou kroužku. Výuka bude také na faře a je otevřená dětem ze všech škol. Přihlášky podávejte do konce září. Příprava na svátost…

Více Ohlášky na neděli 19. září 2021

Ohlášky na neděli 12. září 2021

Slavíme 24. neděli v liturgickém mezidobí. Dnes odpoledne zahajuje svatý otec František návštěvu Slovenska, přenosy lze sledovat na TV Noe. Zítra je památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve, po večerní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela. V úterý je svátek Povýšení svatého kříže. Večerní mše sv. je pro děti, od 16,30 je v sakristii nácvik zpěvu dětské scholy. Tento týden také začínají zkoušky chrámového sboru Jolly Singers; konají se v úterý v 19 hodin. Ve středu je památka Panny Marie Bolestné. Poutní bohoslužbou v Národní svatyni Panny…

Více Ohlášky na neděli 12. září 2021

Ohlášky na neděli 5. září 2021

Dnes je 23. neděle v liturgickém mezidobí. Zítra (v pondělí) po ranní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela. Večerní mše sv. v úterý je pro děti, od 16,30 je v sakristii nácvik zpěvu dětské scholy. Ve středu je svátek Narození Panny Marie. Příští neděle bude 24. v mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu. Během měsíce září můžete hlásit své děti k výuce náboženství, podle počtu dětí a možností bude výuka probíhat ve škole a na faře od začátku října. Zájemci o přijetí svátosti biřmování a dospělí zájemci o…

Více Ohlášky na neděli 5. září 2021