Ohlášky

Slovo otce biskupa Vojtěcha ke jmenování jeho nástupce

Milé sestry, milí bratři, milí spolubratři v duchovní službě, je to skoro rok, kdy jsem po dovršení pětasedmdesáti let a zaslání abdikace Svatému otci vyzval vás všechny k modlitbám za nového brněnského diecézního biskupa. Ve čtvrtek 26. května, v den slavnosti Nanebevstoupení Páně, jmenoval papež František 14. diecézním biskupem brněnské diecéze Mons. Pavla Konzbula, dosavadního pomocného biskupa a gene­rálního vikáře. Při této příležitosti bych vám všem chtěl poděkovat za třicet dva let, která jsem s vámi a pro vás mohl ve službě brněnského diecézního biskupa prožít. Celý život jsem prosil Pána, abych se stal…

Více Slovo otce biskupa Vojtěcha ke jmenování jeho nástupce

Ohlášky na neděli  29. května 2022

Dnes je 7. neděle velikonoční. V 18 hodin bude modlitba za Ukrajinu a v 18,30 svatodušní novéna. V pondělí je památka svaté Zdislavy a v úterý svátek Navštívení Páně. V pondělí a v úterý po večerní mši svaté budou poslední májové pobožnosti. Ve středu je památka sv. Justina, mučedníka. V pátek je památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků, je to první pátek měsíce června, po večerní mši sv. bude adorace a svátostné požehnání. Každý den až do pátku v 18,30 bude svatodušní novéna, zakončena bude mší svatou ze svatodušní vigilie v sobotu ve 20 hodin; mše…

Více Ohlášky na neděli  29. května 2022

Mons. Pavel Konzbul novým biskupem v Brně

Svatý otec František dnes v poledne (26. května, v den slavnosti Nanebevstoupení Páně) přijal zřeknutí na pastýřské vedení brněnské diecéze, které mu předložil Mons. Vojtěch Cikrle, a jmenoval 14. diecézním biskupem brněnským Mons. Mgr. Ing. Pavla Konzbula, Dr., dosavadního pomocného biskupa brněnského, titulárního biskupa litomyšlského a generálního vikáře brněnské diecéze.   Pavel Konzbul se narodil 17. října 1965 v Brně-Juliánově. Po maturitě na gymnáziu v Brně na Křenové ulici pokračoval ve studiu na elektrotechnické fakultě VUT Brno – obor elektrotechnologie, které absolvoval v roce 1989. Po vykonání roční základní vojenské…

Více Mons. Pavel Konzbul novým biskupem v Brně

Ohlášky na neděli 22. května 2022

Dnes je 6. neděle velikonoční, výtěžek dnešní sbírky je určen na pomoc pronásledovaným křesťanům. Od 18 hodin zde bude modlitba za Ukrajinu před vystavenou Nejsvětější svátostí. Od pondělí do pátku po večerní mši svaté konáme krátké májové pobožnosti. Ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně, je to doporučený svátek. Od pátku pak, vždy po večerní mši svaté, bude svatodušní novéna, moderovaná komunitou Emmanuel. Prosíme ty, kteří by chtěli pomoci se zajištěním Noci kostelů, aby se přihlásili v sakristii. Akce proběhne 10. června. Příští neděle bude 7. velikonoční, bohoslužby po celý týden…

Více Ohlášky na neděli 22. května 2022

Ohlášky na neděli  15. května 2022

Dnes je 5. neděle velikonoční, od 18 hodin zde bude modlitba za Ukrajinu před vystavenou Nejsvětější svátostí. Po celý květen od pondělí do pátku po večerní mši svaté konáme krátké májové pobožnosti. Zítra je svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, po ranní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela. V pátek je památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze. V sobotu naše diecéze oslaví Výročí posvěcení katedrály. Příští neděle bude 6. velikonoční, sbírka bude na pomoc pronásledovaným křesťanům. Bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu. V pátek, v den památky Panny Marie Fatimské, jmenoval svatý…

Více Ohlášky na neděli  15. května 2022

Ohlášky na neděli 8. května 2022

Dnes je 4. neděle velikonoční, den modliteb za duchovní povolání, od 18 hodin zde bude modlitba za Ukrajinu před vystavenou Nejsvětější svátostí. Ve čtvrtek v 18.30 se na faře koná další setkání nad Biblí, tentokrát s lektory českého katolického biblického díla doc. Paterem Petrem Chalupou a PhDr. Marii Klaškovou. Po celý květen bude od pondělí do pátku po večerní mši svaté krátká májová pobožnost. Příští neděle bude 5. velikonoční. Bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu.   Děkujeme Vám Vaše příspěvky, modlitby i pomoc lidem, kteří uprchli před válkou…

Více Ohlášky na neděli 8. května 2022

Ohlášky na neděli 1. května 2022

Dnes je 3. neděle velikonoční, od 18 hodin bude modlitba za Ukrajinu před vystavenou Nejsvětější svátostí. Úklid kostela bude v pondělí po ranní mši sv. Ve čtvrtek v 18.30 se na faře koná další setkání nad Biblí. V sobotu Vás zveme na tradiční farní pouť na Vranov. Mše svatá bude ve 12,00 hodin, pro ty, kteří chtějí využít společné dopravy autobusem bude sraz v 11,00 hodin u Bohémy. Sraz pro pěší je v 9,15 na konečné autobusu v Útěchově. Jako každý rok, po mši svaté je možné strávit společné chvíle…

Více Ohlášky na neděli 1. května 2022

Ohlášky na neděli 24. dubna 2022

Dnes je 2. neděle velikonoční, zvaná Božího milosrdenství, končí velikonoční oktáv. Od 18 hodin bude modlitba za Ukrajinu před vystavenou Nejsvětější svátostí. Úklid kostela má tento týden na starost farnost sv. Jakuba, bude večer po skončení mše sv. v 19 hodin. Ve čtvrtek v 18.30 se na faře koná další setkání nad Biblí. Setkání budou nadále probíhat pravidelně každý týden vždy čtvrtek. Protože 8. květen připadá letos na neděli, tradiční farní pouť na Vranov vykonáme už v sobotu 7. května. Mše svatá v poutním kostele bude ve 12 hodin. Příští…

Více Ohlášky na neděli 24. dubna 2022

Je načase odložit strach.

Marie Magdalská přišla k hrobu ještě za tmy. Tato tma, o které mluví evangelium, je samozřejmě temnota noci, protože Maria jde k hrobu ještě před svítáním. Ale protože Janovo evangelium je plné symbolismu, můžeme myslet i na tmu v přeneseném významu. Můžeme myslet na temnotu, která tak snadno zachvacuje lidská srdce a způsobuje, že náš život je šedivý, že tak málo září. A kolik temntoty je teprve ve světě: zdá se, že vítězí jen násilí, meč, zbraně, síla, vychytralost a podlost, a vypadá to, že se jim snad ani nelze vyhnout. Vítězí ve…

Více Je načase odložit strach.

Ohlášky na neděli 17. dubna 2022

Dnes je slavnost Zmrtvýchvstání Páně, začíná doba velikonoční. Během nadcházejících 50 dní nás církev zve k oslavě Kristova vítězství nad hříchem a smrtí. Nově pokřtěné a biřmované provázejme, prosím, modlitbou a přátelstvím. Od 18 hodin vás dnes zveme k modlitbě za Ukrajinu před vystavenou Nejsvětější svátostí. Zítra, na velikonoční pondělí, budeme v našem kostele slavit tři mše svaté, a to v 7:45 v 9 a v 17:30. Po zbytek týdne budou bohoslužby dle obvyklého rozvrhu. Příští neděle bude 2. velikonoční. Při „deváté“ mši svaté přistoupí děti k prvnímu svatému přijímání….

Více Ohlášky na neděli 17. dubna 2022