Ohlášky na neděli 18. září 2022

Dnes slavíme 25. neděli v mezidobí.

Zítra po ranní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela. V úterý je památka korejských mučedníků Ondřeje, Pavla a druhů. Ve středu je svátek sv. Matouše, evangelisty. V pátek je památka sv. Pia z Pietrelčiny, kněze.

Příprava na biřmování, která probíhala již loňský školní rok, pokračuje setkáním tento čtvrtek v 19.00 na faře u sv. Jakuba.

Stále ještě můžete hlásit své děti k výuce náboženství, podle počtu dětí a možností bude výuka probíhat ve škole a na faře od začátku října.

Již ohlášená společná procházka Svatotomské a Svatojakubské farnosti bude příští neděli odpoledne, sraz ve 14:30 v Bílovicích u Sokolovny. Trasa je vhodná i pro rodiny s malými dětmi. Srdečně vás zveme.

Příští neděle bude 26. v mezidobí, bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu.

Skauti / ministranti:

Od tohoto týdne začínají na faře schůzky našeho chlapeckého oddílu. V pondělí od 16 hodin pro chlapce od první do čtvrté třídy, v úterý ve stejný čas pro chlapce od páté třídy výš. Více informací či spojení s vedoucími získáte v sakristii.

Součástí schůzek je učení se nejrůznějším skautským dovednostem či hraní zábavných kolektivních her. Po schůzkách se odebírají na mši svatou, kde se klukům nabízí příprava na ministrování. Pokud jste ještě své syny nepřihlásili, prosíme, abyste zvážili jejich účast. Jedná se o skvělou příležitost najít si věřící kamarády na celý život a zapadnout více do farního života. Pokud má Váš syn kamaráda, který by se schůzek a akcí rovněž rád účastnil, není problém přivést i jeho. Hoši i vedoucí se těší, že se letos sejdou v co nejhojnějším počtu.