Ohlášky na neděli 28. srpna 2022

Dnes je 22. neděle v mezidobí.

Zítra je památka Umučení sv. Jana Křtitele, v sobotu je památka sv. Řehoře Velikého, papeže. Ještě tento týden bude prázdninový pořad bohoslužeb, s jednou výjimkou:
pátek je prvním pátkem měsíce září, proto bude večerní mše svatá v 17:30 hodin s krátkou adorací. V 19 hodin bude modlitební večer a adorace s komunitou Emmanuel. Farnost sv. Jakuba zde tento den mši mít nebude.

Od neděle se pak vrátí obvyklý pořad bohoslužeb, s jednou změnou: sobotní ranní mše, která bývá za zemřelé v týdnu, bude nadále až v 8 hodin (a ne v 7 jako dříve).

„Malá“ schola od sv. Tomáše zve v novém školním roce ke zpívání děti, mládež, rodiče a všechny, kdo rádi zpívají, nebo na něco hrají. První zkouška po prázdninách a zpívání na dětské mši sv. bude v úterý 6. září od 16.30 hod.v sakristii.

Příští neděle je 23. v mezidobí; při „deváté“ mši sv. znovu začnou katecheze pro děti v sakristii, na konci bohoslužeb v 9 a v 11 hodin pak požehnáme dětem do nového školního roku.