Ohlášky na neděli 4. září 2022

Dnes je 23. neděle v mezidobí. Dnešní nedělí se obnovuje provoz farní kavárny. Při nedělní mši sv. v 9 hod. budou (už ode dneška) bývat v sakristii katecheze pro menší děti. Na konci bohoslužby dnes požehnáme dětem do nového školního roku.

Zítra po ranní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela.

Od tohoto týdne budou znovu úterní večerní mše pro děti, při ní zpívá Malá schola, která zve především děti, mládež, rodiče a všechny, kdo rádi zpívají, nebo na něco hrají. Zkouška od 16.30 v sakristii.
Ve čtvrtek je svátek Narození Panny Marie, po večerní mši sv. bude na faře první setkání nad Biblí v tomto školním roce. Začátek v 18.30.

Příští neděle bude 24. v mezidobí, bohoslužby budou dle obvyklého rozvrhu: v tomto rozvrhu nastává jedna změna, sobotní ranní mše bude bývat až v 8 hodin a bude, alespoň prozatím, v režii farnosti sv. Jakuba.

Během měsíce září můžete hlásit své děti k výuce náboženství, podle počtu dětí a možností bude výuka probíhat ve škole a na faře od začátku října. Také přípravy na biřmování a křest dospělých budou pokračovat v říjnu.