Ohlášky na neděli  7. srpna 2022

Dnes je 19. neděle v mezidobí.

Zítra je památka sv. Dominika, kněze, po ranní mši svaté se koná úklid kostela. V úterý je svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy a ve středu je svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka. Ve čtvrtek je památka sv. Kláry, panny a v pátek nezávazná památka sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice.

Příští neděle je 20. v mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou dle prázdninového rozvrhu.