Ohlášky na neděli 25. září 2022

Dnes slavíme 26. neděli v mezidobí. Odpoledne se koná společná procházka naší a Svatojakubské farnosti, sraz ve 14:30 v Bílovicích u Sokolovny. Trasa je vhodná i pro rodiny s malými dětmi.

Za přítomnosti otce biskupa bude ve Vaňkovce oficiálně zahájena výstava k propagaci a získání financí na opravu kostela sv. Jakuba, koná se zítra (v pondělí) v 17 hodin. K tomu se bude konat i benefiční koncert, a to ve čtvrtek 6. října v 18 hodin v jezuitském kostele.

V úterý je památka sv. Vincence z Paula, kněze. Ve středu je slavnost svatého Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa. Ve čtvrtek je svátek svatých archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela, v pátek je památka sv. Jeronýma a v sobotu svaté Terezie od Dítěte Ježíše.

Srdečně zveme zájemce na žalmistický kurz, který se bude konat od 6. října do 1. prosince každý čtvrtek po večerní mši svaté v sakristii a v kostele. Náplní kurzu bude zejména praktický nácvik zpěvu žalmů od ambonu.

Farnost Bílovice nad Svitavou zve na slavnostní požehnání památníku jejich rodáka, jezuitského kněze Jana Rybáře, a to v sobotu 1. října ve 13:30.

Spolek Spokojený senior – KLAS a Biskupství zvou brněnské seniory na pouť k Panně Marii Karmelské do Kostelního Vydří. Dalším navštíveným místem bude premonstrátský klášter v Nové Říši. Pouť se uskuteční ve středu 19. října, kdo má zájem je třeba se přihlásit.

Více informací o ohlášených akcích najdete na vývěsce a farním webu. Tam také najdete odkazy na způsoby finanční pomoci kostelu sv. Jakuba. (Viz také tento web.)

Příští neděle bude 27. v mezidobí, bohoslužby na sv. Václava budou v 7:45, v 9 a v 17:30, ostatní dle obvyklého rozvrhu.