Papež František: Neexistují „spravedlivé války“

Jak daleko jsme schopni zajít? Až k bratrovraždě

Pomysleme na mnoho mladičkých vojáků, kteří jsou posíláni na frontu, ruští vojáci, chudáci. Pomysleme na mnoho mladých ukrajinských vojáků. Děje se to v naší blízkosti. Evangelium nás žádá, abychom se nedívali jinam, což je nejpohanštější postoj křesťanů. Když se zvyknete dívat stranou, z křesťana se postupně stává pohan převlečený za křesťana. Válka je na dosah ruky a vždy znamená porážku lidstva. Neexistují spravedlivé války – opravdu neexistují!

Když člověk popírá své vlastní povolání spolupracovníka na Božím díle a dovoluje si zaujmout místo Boha, ztrácí synovskou důstojnost a stává se nepřítelem svých bratrů a sester. Společenství nebo národ, který se chce prosadit silou, tak činí na úkor jiných společenství nebo národů a stává se rozněcovatelem nespravedlnosti, nerovnosti a násilí. Cesta destrukce je snadná, ale vzniká na ní spousta trosek (…), jen láska může zachránit lidskou rodinu. V tomto ohledu jsme svědky příkladu, který je nám bohužel blízký. (…) Když smysl pro autoritu přesahuje práva společnosti a jedinců, stává se autoritářstvím a diktaturou.

Jménem Božím vás žádám, zastavte tento masakr!

Papež se v neděli v poledne opět razantně vyjádřil k válce na Ukrajině.

„Bratři a sestry, právě jsme prosili Pannu Marii. Tento týden se město Mariupol, které nese její jméno, stalo mučednickým městem v trýznivé válce, která devastuje Ukrajinu. Tváří v tvář barbarskému zabíjení dětí, nevinných lidí a bezbranných civilistů neexistují žádné strategické důvody, které by obstály: jediné, co je třeba udělat, je ukončit nepřijatelnou ozbrojenou agresi dříve, než promění města ve hřbitovy.

S bolestí v srdci se připojuji k hlasu obyčejných lidí, kteří žádají o ukončení války. Ve jménu Boha, ať je slyšet křik trpících a ať přestanou bombardování a útoky! Ať se skutečně a rozhodně vyjednává a ať jsou humanitární koridory účinné a bezpečné. Ve jménu Božím vás žádám: zastavte tento masakr!

Rád bych znovu vyzval k přijetí mnoha uprchlíků, v nichž je přítomen Kristus, a poděkoval za velkou síť solidarity, která se vytvořila. Žádám všechna diecézní a řeholní společenství, aby se častěji modlila za mír. Zintenzivněte chvíle modlitby za mír. Bůh je pouze Bohem míru, není Bohem války, a ti, kdo podporují násilí, znesvěcují jeho jméno. Modleme se nyní v tichosti za ty, kdo trpí, a prosme Boha, aby obrátil srdce k pevné vůli po míru.“

Krev a slzy ukrajinských dětí otřásají naším svědomím

Zasvěcení Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému srdci Panny Marie

 

Více na Vatican News