Ohlášky na neděli 27. února 2022

Dnes je 8. neděle v liturgickém mezidobí. Při bohoslužbách se dnes zvláště modlíme za Ukrajinu, v 10,30 bude v katedrále na tento úmysl sloužit mši otec biskup Vojtěch. Navečer od 18 do 19 hodin dnes bude zde v kostele prostor pro modlitbu za mír před vystavenou Nejsvětější svátostí, zveme Vás k účasti.

Výtěžek dnešní sbírky bude převeden Charitě pro humanitární pomoc Ukrajině, děkujeme za Vaše příspěvky. Další formy pomoci najdete na stránkách Charity nebo na letáčcích v kostelním vchodu.

Děkujeme, že na tento úmysl nezapomínáte ve Vašich osobních modlitbách a děkujeme i za Vaši jakkoli vyjádřenou solidaritu.

Zítra (v pondělí) po večerní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela.

Ve středu začíná Postní doba, je to Popeleční středa, tedy den přísného postu od masa. Dospělí od 18 do 60 let jsou v tento den vázáni také postem újmy, což znamená jen jednou za den se najíst dosyta. Při ranní i večerní bohoslužbě se bude udělovat popelec. Naši biskupové se připojují k výzvě papeže Františka a prosí, aby věřící v tento den nabídli své posty a modlitby za Ukrajinu.

Po celou postní dobu každý pátek od 17 hodin nabízíme možnost společné modlitby při pobožnosti křížové cesty.

Srdečně vás zveme na setkání nad Biblí, která budou probíhat jednou za dva týdny ve čtvrtek v 18.30h na faře. První setkání bude již tento týden. Setkání se můžete zúčastnit i nepravidelně, je vhodné vzít si s sebou Bibli.

Brzy začne na naší faře kurz Alfa, to je dvanáct večerů pro lidi, kteří se chtějí bavit o náhledech na svět, na život a na křesťanskou víru. Začne 16. března a pak vždy ve středu od 19 hodin. Prosíme, abyste o kurzu Alfa dali vědět svým blízkým či známým, kteří se zajímají o křesťanství nebo se ptají na Boha. Bližší informace jsou na plakátku na nástěnce.

Příští neděle bude 1. postní. Bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu.