Slovo otce biskupa Vojtěcha k 22. ročníku Tříkrálové sbírky

Milí koledníci, dárci a podporovatelé Diecézní charity Brno, milé sestry a bratři,

každoročně vítáme nový rok v brněnské diecézi Tříkrálovou sbírkou. Také v roce 2022 plánuje Diecézní charita Brno tradiční sbírku ve dnech 1. až 16. ledna. Jaký bude dvaadvacátý ročník, však opět zůstává otázkou.

Loňská Tříkrálová sbírka byla v mnoha ohledech mimořádná. Poprvé po dvaceti letech se nemohli setkat koledníci a dárci, nezazněla oblíbená koleda ani nezacinkaly rolničky v tradičních průvodech. Přesto se v brněnské diecézi podařilo získat 17 512 708 korun. Bylo to díky štědrosti dárců i jejich ochotě přizpůsobit se situaci a využívat on-line služby. Získané peníze z Tříkrálové sbírky pomohly například lidem, pro které stávající sociální systém nemá řešení a kteří žijí pod hranicí důstojného života. Tyto osoby již mnoho let vyhledává Charitní záchranná síť po celé diecézi. Do služby pro lidi s mentálním a zdravotním postižením Betany Boskovice zase zakoupila blanenská Charita koncem června speciální vícemístný automobil s nástupní plošinou pro vozíčkáře. Zhruba polovinu nákladů na nový vůz financoval právě výtěžek z této sbírky. Boskovický automobil pomáhal i lidem po ničivém tornádu na jižní Moravě. Jedna z jeho prvních cest vedla právě na Břeclavsko a Hodonínsko, kam po živelné katastrofě vyjížděl krizový Tým mimořádných událostí OCH Blansko. Dary z Tříkrálové sbírky pomáhají i nevyléčitelně nemocným a umírajícím prožít poslední okamžiky doma se svými blízkými. Péči o ně zajišťuje síť charitních domácích hospiců a lůžkové zařízení v Rajhradě u Brna.

Děkuji Vám, že přispíváte lidem v nouzi a podporujete Tříkrálovou sbírku. Vaše dary dokážou proměnit složité životní osudy a jsou znamením, že solidarita a vzájemná pomoc je naší společnou hodnotou. Věřím, že požehnání Tříkrálové sbírky 2022 opět přinese radost a naději do našich srdcí i do našich domovů. Upřímně Vám všem děkuji za podporu, modlitby, dary i přízeň.

S přáním všeho dobrého
Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle
diecézní biskup brněnský